Perspectief ondernemers na 1 oktober

De financiële ondersteuning vanuit de Tozo 2 loopt af op 1 oktober. Steeds meer ondernemers gaan inmiddels weer aan de slag. Maar de kans is reëel dat ook na Tozo 2 niet alle ondernemers in staat zijn om hun bedrijf (volledig) uit te oefenen.

De vraag is hoe ondernemers verder moeten nu de coronamaatregelen afnemen, maar niet geheel verdwijnen. Daarom heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in samenwerking met de belangenorganisaties FNV Zelfstandigen, PZO, ONL, ZZP Nederland, VNO-NCW en MKB-Nederland het initiatief genomen om u te vragen hoe u er voor staat op 1 oktober 2020.

Om het antwoord op deze vraag te kunnen formuleren hebben zij uw hulp nodig. Middels een vragenlijst willen zij achterhalen hoe het u is vergaan, hoe het nu met u gaat en wat u verwacht voor de toekomst. De belangrijkste vraag is; wat heeft u nodig om (weer) in uw eigen inkomen te kunnen voorzien.

Zij vragen u om ons te helpen door onderstaande vragenlijst in te vullen. De vragenlijst kan geheel anoniem worden ingevuld. Het invullen kost ongeveer 5 minuten.
De vragenlijst vindt u hier: https://www.perspectiefna1oktober.nl/.