Positieve evaluatie standplaatsen Poortplein

De standplaatshouders op het Poortplein zijn inmiddels niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Woudenbergers weten de locatie goed te vinden en het aantal vaste bezoekers lijkt zelfs te zijn toegenomen. Een evaluatie die onlangs heeft plaatsgevonden geeft een positief beeld. En dit is voor het college de rede om de opstelling van de standplaatsen definitief te maken. Dat betekent dat de opstelling van de kramen, iedere zaterdag van 08.00 – 12.30 uur, blijft zoals deze is.

Bijna een jaar geleden gaf wethouder Vlam, samen met de standplaatshouders onder het genot van een kop warme chocomel, het startsein voor de verzameling van standplaatsen op het Poortplein. Eerder heeft het college de coronaopstelling als blijvende opstelling goedgekeurd, onder voorbehoud van een positieve uitkomst van een evaluatie. De coronaopstelling houdt in dat de kramen wijder staan opgesteld. De doorsteek van de Dorpsstraat naar de Voorstraat tot aan de kruising met de Geeresteinselaan wordt in gebruik genomen.

Positieve evaluatie
Inmiddels heeft er een evaluatie plaatsgevonden met betrekking tot de coronaopstelling en de opbouwtijd. Na gesprekken met de standplaatshouders, een enquête onder belanghebbenden van het Poortplein en meldingen c.q. incidenten die zijn onderzocht, is de uitkomst van de evaluatie veelal positief. De standplaatshouders hebben aangegeven blij te zijn met de huidige gang van zaken, de respondenten van de enquête staan positief tegenover de vervroegde opbouwtijd en de huidige (corona)opstelling valt goed in de smaak. Er is geen sprake van meldingen die het permanent maken van de opstelling in de weg zitten. Daar komt bij dat de eerder bedachte opstelling volgens de gemeente en de standplaatshouders toch wat te krap is en niet coronaproof. Aandachtspunten uit de evaluatie worden opgepakt, o.a. het tegengaan van fietsverkeer op de Dorpsstraat vraagt om aandacht. Op basis van een positieve evaluatie geeft het college definitief groenlicht om de opstelling van de kramen te houden zoals deze is. 

“Fijn dat we op een veilige en verantwoorde wijze met elkaar de nieuwe prominente plek van de standplaatsen op het Poortplein hebben ingevuld. Hierdoor lijkt het aantal vaste bezoekers te zijn toegenomen en trekt ons dorp ook meer bezoek van buitenaf. Natuurlijk is het altijd even wennen in een nieuwe situatie, maar ik ben blij dat de uitkomst van de evaluatie positief is en het college de opstelling van de standplaatsen op het Poortplein definitief maakt”, aldus wethouder Anita Vlam gemeente Woudenberg. 

Verkeer en Poortplein
Doordat het Poortplein goed bezocht wordt brengt dit ook meer drukte met zich mee. Het plein is alleen toegankelijk voor voetgangers. Parkeren van fietsen en auto’s kan op de daarvoor bestemde plekken. Zo kan iedereen ongehinderd op zaterdagochtend van 08.00 uur tot 12.30 uur de wekelijkse boodschappen doen. Dit kan bij de kramen met brood, groente, fruit, noten, kaas, poelierswaar en bloemen. De gemeente houdt samen met de standplaatshouders vinger aan de pols en onderneemt actie waar nodig.