Praat mee tijdens de raadscommissievergaderingen | Pilot ‘Open Microfoon’

Wilt u graag een nieuw onderwerp bij de raad onder de aandacht brengen? Dat kan!

De raad wil inwoners en lokale vertegenwoordigers van bedrijven en organisaties de kans geven om onderwerpen die niet op de agenda staan bespreekbaar te maken tijdens de commissievergaderingen.

Vanaf de commissievergadering van 7 november is het daarom mogelijk om u op te geven voor de Open Microfoon. U krijgt dan tijdens de raadscommissie de tijd om uw onderwerp in te brengen. De pilot loopt t/m de raadscommissie van april 2024. Daarna wordt besloten of de Open Microfoon standaard in de vergaderingen wordt meegenomen.

Spelregels Open Microfoon

  • Het mag enkel over onderwerpen gaan die betrekking hebben op de lokale politiek en waar de raad toe bevoegd is.
  • Het onderwerp mag niet al op de agenda staan, recent of binnenkort op de agenda staan. Voor onderwerpen die al op de agenda staan kunt u gebruik maken van de reguliere inspraakmogelijkheid. In de tabel onderaan deze pagina vindt u de link naar de agenda van elke commissie. De agenda wordt ongeveer 2 á 3 weken van te voren op de website geplaatst. Komt u er niet uit? Stuur dan een mail naar griffie@woudenberg.nl en geef aan over welk onderwerp u het graag wilt hebben. Zij kunnen dan voor u nagaan of het onderwerp binnenkort al op de agenda staat.
  • Maximaal 1 spreker per avond.
  • Elke inspreker of organisatie mag 1x per jaar gebruik maken van de Open Microfoon. 
  • De maximale spreektijd is 5 minuten.
  • U moet uw onderwerp + motivering uiterlijk 1 week van te voren aanleveren bij de griffie.

Hoe doet u mee?

  • Schrijf een korte motivering over het onderwerp waarover u het wilt hebben. Het wordt geadviseerd om uw spreektekst ook uit te schrijven, maar dit is niet verplicht. Stuur dit vervolgens via mail naar de griffie: griffie@woudenberg.nl.
  • De agendacommissie beslist of het onderwerp wordt toegelaten en neemt zo nodig contact met u op.