Praat u mee over een gezond en weerbaar Woudenberg?

Wat vindt u broodnodig?
Als u om u heen kijkt, bijvoorbeeld naar uw oudere buurman, jongeren met een ‘rugzakje’ of iemand met een psychische kwetsbaarheid. Wat vindt u dan het meest nodig voor hen? En wat is er volgens u belangrijk om van Woudenberg een gemeente te maken waar iedereen, van jong tot oud, kan meedoen, een gezonde en actieve leefstijl heeft en zijn of haar talenten kan ontwikkelen? We nodigen u van harte uit met ons mee te denken.

De toekomst
De gemeente Woudenberg krijgt, zoals het er nu naar uitziet, te maken met een stijgende vraag naar hulp en ondersteuning. En vanaf 2026 is het rijk van plan om de gemeente minder geld te geven voor het uitvoeren van haar taken. Daarnaast is er sprake van een personeelstekort in de zorg. Dit betekent dat de gemeente prioriteiten moet stellen en keuzes moet maken. Immers, we kunnen onze tijd en iedere euro maar één keer besteden.

Van ‘hier heb ik recht op’ naar ‘wat heb ik nodig’?
Iedere vier jaar wordt er bepaald welke onderwerpen de meeste tijd en aandacht krijgen en wat we willen bereiken. De gemeente zoekt samen met de Adviesraad Sociaal Domein* de oplossingen in een beweging van ‘hier heb ik recht op!’ naar ‘wat heb ik nodig’. U kunt nu meebepalen welke prioriteiten de gemeente hierbij gaat stellen en wat er nodig is om Woudenberg en haar inwoners ook in de toekomst gezond en weerbaar te laten zijn. 

*De adviesraad sociaal domein geeft de burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd advies over het beleid van de gemeente dat betrekking heeft op het Sociaal Domein. De adviesraad sociaal domein is volledig onafhankelijk. De leden zijn (ervarings)deskundigen en hebben zitting op persoonlijke titel.

Praat u mee?
Dit kan tijdens een bijeenkomst in De Camp, georganiseerd door de gemeente en de Adviesraad Sociaal Domein. We gaan tijdens de bijeenkomst aan de hand van de volgende 5 thema’s met elkaar aan de slag: actieve gezonde leefstijl, preventie, armoedebestrijding, jeugdhulp en zorg voor ouderen.

Wanneer en waar?
Woensdag 21 juni van 19.30 uur – 21.30 uur, inloop vanaf 19.15 uur.
Locatie: Sport- en Cultureel Centrum De Camp.
Adres: De Bosrand 15, 3931 AP Woudenberg.

Aanmelden is niet nodig

Vragen?
Heeft u naar aanleiding van deze uitnodiging nog vragen? Bel met de gemeente via 14033. Of stuur een mail naar de gemeente via sociaaldomein@woudenberg.nl of de adviesraad via asdwoudenberg@gmail.com.