Prestatieafspraken 2024 vastgelegd | Meer aanbod en verduurzaming sociale huurwoningen

Woensdag 13 december ondertekenden Omnia Wonen, Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen (SHOW) en gemeente Woudenberg de prestatieafspraken 2024. Hiermee zijn de doelen en prioriteiten op het gebied van sociale huur in Woudenberg voor het komende jaar vastgelegd. Speerpunten zijn het verbeteren en uitbreiden van het beschikbare woningaanbod en de verduurzaming van het woningenbestand.

Verbeteren beschikbare woningaanbod
Wethouder Moniek van de Graaf: “We zetten, als gemeente, in op de ontwikkeling van alle soorten woningen. Dus zowel voor starters op de woningmarkt, als voor gezinnen en ouderen. We willen ook de doorstroming op gang helpen: het gaat daarbij om een combinatie van het vergroten van geschikt aanbod en het actief benaderen van huishoudens in sociale huurwoningen met als doel ze te verleiden om naar een meer geschikte woning te verhuizen. Bovendien werken we in 2024 verder aan plannen voor betaalbare nieuwbouw in de wijk Hoevelaar. Onze goede samenwerking zetten we ook in voor de behoefte aan huisvesting voor statushouders.”

Verduurzaming: meer dan alleen milieuwinst
Bij het verduurzamen van woningen draait het naast milieuwinst ook om het beheersen van woonlasten, meer wooncomfort en een gezond binnenklimaat.  Annemieke Jansen van SHOW is blij met deze bredere blik op verduurzaming: “Het is goed om te ervaren dat de belangen van de huurders serieus worden genomen in de gezamenlijke overleggen. Dat er oog is voor het beheersen van woonlasten in een tijd dat alles duurder wordt vind ik echt fijn! We hebben mooie afspraken gemaakt waarvan we verwachten dat deze goed zijn voor de Woudenbergse (sociale) huurders. Het is goed om te zien dat zij centraal staan in de overwegingen die gemaakt worden.”

Wethouder Moniek van de Graaf: “De gemeente zet zich in samenwerking met Omnia Wonen in op het beheersbaar houden van woonlasten van huurders. Het verduurzamen van woningen om de energierekening omlaag te krijgen is daarbij essentieel. Daarnaast wil de gemeente onderzoeken hoe zij samen met Omnia Wonen zich kan voorbereiden op een toekomst waarin woningen worden verwarmd  zonder gas. Als gemeente kunnen we zo’n grote uitdaging niet alleen aan. Ik ben dan ook blij met zo’n solide samenwerkingspartner als Omnia Wonen om de uitdagingen op huurwoningmarkt aan te pakken.”

Peter Toonen, directeur-bestuurder bij Omnia Wonen: ““We doen er alles aan om het verschil te maken voor onze huurders. Daarom ligt bij verduurzaming de focus op beheersing van de woonlasten. We versnellen de verduurzaming van de meest slechte woningen, omdat hier het financiële voordeel - oftewel vermindering van woonlasten - het grootst is voor de individuele huurder. Zo willen wij in 2026 geen woningen meer hebben met labels E, F of G. Ook helpen we huurders te besparen door aandacht te besteden aan bewust energieverbruik. En zetten we in op het toekomstbestendig maken van onze woningen. Verder gaan we samen met de gemeente aan de slag met het vergroenen van wijken en begeleiden we bewoners die willen verhuizen naar een beter passende woning, bijvoorbeeld omdat ze ouder worden.””