Preventieve bestrijding eikenprocessierups

Op veel plekken in de gemeente laten we de eikenprocessierups preventief bestrijden. Dit gebeurt door bomen te bespuiten met een biologisch middel. Hierdoor voorkomen we dat de rupsen zich ontwikkelen. De werkzaamheden worden uitgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf en starten medio mei. Dit hangt wel van het weer af. Ook moet het blad aan de bomen genoeg ontwikkeld zijn. De werkzaamheden vinden vooral in de avonduren plaats.

In het voorjaar kan op eikenbomen de eikenprocessierups voorkomen. In de afgelopen warme jaren leidde dit tot een explosie van het aantal rupsen. De brandharen van de rups kunnen klachten veroorzaken als huiduitslag, zwellingen, rode ogen en jeuk. “Om overlast zoveel mogelijk te voorkomen gaan we ook dit jaar de eikenprocessierups preventief bestrijden. Op plekken waar dit niet mogelijk is, worden de rupsen – afhankelijk van locatie en omvang – weggezogen”, aldus wethouder Pieter de Kruif.

Nest ontdekt?
Ziet u (een nest van) de eikenprocessierups in uw omgeving? Meld dit dan bij de gemeente. Dat kan via het telefoonnummer 14033 of online. Wij geven de melding door aan het gespecialiseerde bedrijf. Voor bomen die niet van de gemeente zijn, verzorgen wij geen bestrijding. U kunt in dit geval zelf contact opnemen met een bedrijf die hier gespecialiseerd in zijn. De kosten zijn dan wel voor uw eigen rekening.

Op welke locaties bestrijden wij de eikenprocessierups preventief?
Binnen de bebouwde kom worden alle eiken die eigendom van de gemeente zijn bespoten. Vanwege de Wet natuurbescherming mogen wij niet op alle locaties buiten de bebouwde kom de bomen bespuiten. Dit geldt bijvoorbeeld op de Dashorsterweg, Kolschoterdijk en de Moorsterweg. Afhankelijk van de locatie en de omvang van de nesten worden deze op die plekken weggezogen.

Naar overzicht