Publiekscampagne ‘Voorkom brand in de natuur’

Bericht van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU)

 

Door de klimaatverandering neemt de kans op onbeheersbare natuurbranden toe. De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) wil de kans op het ontstaan van zo’n natuurbrand verkleinen. Natuurbranden ontstaan meestal door menselijk handelen. Daarom start de VRU op maandag 11 maart met een publiekscampagne: ‘Voorkom brand in de natuur’. 

Met de campagne willen we natuurbranden zoveel mogelijk voorkomen of de effecten van een natuurband verkleinen. Dit doen we door het publiek bewust te maken van de risico’s van een natuurbrand. We geven ze informatie over hoe je een natuurbrand kunt voorkomen, maar ook hoe je jezelf en anderen in veiligheid kunt brengen als er een natuurbrand is. De brandweer en andere hulpdiensten zijn natuurlijk druk met het bestrijden van de brand en het redden van kwetsbare mensen die zichzelf kunnen redden. Inwoners zijn daarom in eerste instantie vooral op zichzelf aangewezen.

Natuurbrandseizoen
De campagne loopt van maart tot oktober 2024. Dit valt samen met het natuurbrandseizoen waarin vaker periodes van droogte voorkomen. Zeker bij hoge windsnelheden, lage luchtvochtigheid en zonnestraling droogt de natuur snel uit. Onder die omstandigheden kan er makkelijk een natuurbrand ontstaan die zich snel kan verspreiden. De kans op een natuurbrand beperkt zich dus zeker niet tot de zomer. 

Intensief gebruik Utrechtse Heuvelrug
De publiekscampagne richt zich voornamelijk op inwoners en bezoekers van negen gemeenten op of grenzend aan de Utrechtse Heuvelrug[1]. Dit is een grotendeels heuvelachtig gebied van 225 km2. Het gebied is op de Veluwe na het grootste aaneengesloten natuurgebied van Nederland en bestaat uit bosheidezandverstuivingen en grasland. Kenmerkend voor dit gebied is het intensieve gebruik. Er zijn 45 campings, 150 zorglocaties, 2 dierentuinen, dagrecreatie en meerdere woonkernen. Daardoor kan een natuurbrand met beperkte omvang al een grote impact hebben. De kans op een dergelijke gebeurtenis acht de Veiligheidsregio aanzienlijk en gezien de klimaatverandering neemt het risico alleen maar toe.

Gebiedsgerichte aanpak
Vandaar dat de publiekscampagne onderdeel uitmaakt van een bredere en gebiedsgerichte aanpak, waarbij de komende jaren wordt ingezet op het verlagen van het escalatierisico en verminderen van de impact van een eventuele natuurbrand. Daarin staan vooral elementen zoals inrichting van het landschap en de toegankelijkheid centraal. De aanpak is integraal en i.s.m. gemeenten, natuurbeheerders, provincie en andere belanghebbenden. Inwoners en gebruikers van het gebied hebben hier ook en rol in. Daarnaast nemen we maatregelen om de bestrijdingsmogelijkheden te verbeteren zodat deze aansluiten op de veranderende omstandigheden.

Campagnemateriaal
Voor de campagne wordt gebruik gemaakt van een poster, flyer en advertenties op sociale media. Op de website van de Veiligheidsregio Utrecht, vru.nl, is op de pagina natuurbrand een animatie en een video te vinden die onderdeel uitmaken van de campagne. In de campagne wordt steeds verwezen naar deze pagina voor meer informatie.

[1] Dat zijn: Amersfoort, Baarn, De Bilt, Leusden, Rhenen, Soest, Utrechtse Heuvelrug, Woudenberg en Zeist.