Quick Scan Provinciale Democratie

De provincie wil graag met u in gesprek

Wat vindt u van de manier waarop in onze provincie besluiten worden genomen en uitgevoerd? Is dat duidelijk? Vindt u dat u voldoende kunt meedenken, meebeslissen of zelfs meewerken als u dat wilt? Om hier meer zicht op te krijgen, heeft de provincie besloten om de Quick Scan Provinciale Democratie (QSPD) in te zetten.

U kunt tot 15 juni online een vragenlijst invullen. Het beantwoorden van de vragen duurt ongeveer 15 minuten. Er zijn geen goede of foute antwoorden. De antwoorden worden anoniem verwerkt in een rapport. Dat rapport wordt gebruikt om samen te werken aan een nog betere provinciale democratie.

Meer informatie en de online vragenlijst vindt u hier.