Regisseur Detailhandelsontwikkeling Woudenberg gaat aan de slag

Eind december is de visie op retail Woudenberg door de gemeenteraad vastgesteld. In die visie staan bevindingen en aanbevelingen om te komen tot een vitaal centrum. Het beschrijft de kansen die er liggen maar ook de acties die de gemeente samen met ondernemers en vastgoedpartijen kunnen nemen om die kansen te benutten.

In het centrum bestaat al enige tijd behoefte bij diverse partijen aan herontwikkeling, uitbreiding, verplaatsing of transformatie van winkels en horecagelegenheden. Ook is er behoefte aan clustering van voorzieningen. De verschillende plannen hebben een grote invloed op elkaar. De visie geeft duidelijke kaders waarmee de ondernemers en vastgoedeigenaren samen met de gemeente de schouders eronder kunnen zetten om de plannen verder uit te werken, op elkaar af te stemmen en te realiseren. Het is van groot belang dat de commerciële en maatschappelijke belangen op een goede manier samenkomen. Het kan immers maar één keer goed.

Daarom is het nu het moment om in actie te komen. De gemeente heeft een Regisseur Detailhandelsontwikkeling gevraagd om de diverse behoeften en plannen in het centrum verder in kaart te brengen en sturing te geven aan de verschillende ontwikkelprocessen.

Deze functie van Regisseur Detailhandelsontwikkeling Woudenberg wordt uitgevoerd door Herman Dechesne. Hij krijgt hierbij ondersteuning van de opsteller van de visie, Mischa de Gier. Beiden zijn zij van het bureau BRDG Advies.

Herman heeft in zijn 25-jarige carrière bij onder andere Ahold Real Estate veel ervaring opgedaan in retailvastgoed. Vanaf 2018 hij als centrummanager en vastgoedregisseur actief in diverse kernen in Noord-Nederland. Hij is bereikbaar (ma t/m do) op telefoonnummer 06-22204328 of via email info@brdgadvies.nl.

Mischa de Gier heeft de afgelopen 12 jaar gewerkt in en aan ruimtelijk-economische processen in met name winkelgebieden en ondersteuning van ondernemers: eerst 7 jaar bij de gemeente Groningen en daarna als zelfstandig adviseur en centrummanager. Mischa is bereikbaar via telefoonnummer 06-23607682 of via email info@brdgadvies.nl.

Herman (en Mischa) gaan in eerste instantie inventariseren welke bestaande plannen en behoefte aan ontwikkelingen in het centrum bestaan. Wilt u hierover met hen spreken? Neem dan vooral contact met één van hen op. Zij beiden kijken uit naar de samenwerking met u.