Registraties cybercrime op laagste niveau sinds 2020

In 2023 is de meest opvallende daling van het aantal registraties van inbraak en diefstal bedrijf en instelling (-70%) en is daarmee op het laagste niveau sinds 2020. Dat geldt ook voor de registraties van cybercrime (-57%). Daarentegen is te zien dat veelvoorkomende criminaliteit regionaal en het aantal woninginbraken in 2023 licht gestegen is t.o.v. 2022. Zo is te lezen in het veiligheidsbeeld voor gemeenten in Midden-Nederland van het Bureau Regionale Veiligheidsstrategie (RVS).

De totale geregistreerde criminaliteit in Midden-Nederland is in 2023 licht gestegen +3%. Hiermee zet de stijgende trend door. De totale geregistreerde criminaliteit in Woudenberg is met +1% gestegen ten opzichte van diezelfde periode in 2022.

Burgemeester Jansen: “Elke stijging van geregistreerde criminaliteit herinnert ons eraan dat we als samenleving moeten blijven samenwerken om de uitdagingen het hoofd te bieden. Elke daling daarentegen is een succes van onze gezamenlijke inspanningen. Ik roep iedereen op om alert te blijven en samen te werken om de veiligheid te verbeteren en meld verdachte situaties bij de politie. Bewustwording en betrokkenheid spelen een cruciale rol bij het creëren van een veilige en leefbare omgeving voor iedereen. Samen bouwen we aan ons prachtige dorp waarin iedereen zich veilig en beschermd voelt.”

Opvallende dalers en stijgers
Opvallende daler is het aantal vernielingen (-33%), terwijl dit regionaal is gestegen (+3%). Ook het aantal registraties van inbraak/diefstal bedrijf en instelling is gedaald (-70%, van 10 naar 3) en is daarmee op het laagste niveau sinds 2020. Dat geldt ook voor de registraties van cybercrime (-57%).

Daarnaast was er een toename van het aantal woninginbraken (+18%) en (online) fraude (+12%). Hiermee eindigt de dalende trend sinds 2020. Na aangifte is hier door onderzoek van de recherche een zogenaamde “klapdag” op georganiseerd. Dit heeft geleid tot aanhoudingen en het onderzoek gaat nog verder. Het aantal winkeldiefstallen verdubbelde van 7 naar 14.

Autokraken
Afgelopen zomer hebben we in Woudenberg en omgeving te maken gehad met zogenaamde mobiele banditisme. Dit zijn bendes die veelal op bestelling spullen van auto’s afhalen waarbij vaak opvalt dat het om een specifiek model of jaar gaat van automerken. Deze bendes opereren mobiel vanuit het hele land. Dit verklaart de stijging (+72%) van het aantal autokraken. Terwijl dit regionaal is gedaald (-2%), is het hiermee op het hoogste niveau sinds 2020. Ook zien we, net als voorgaande jaren, een toename (+7% t.o.v. 2022) van het aantal registraties van overlast door personen met onbegrepen gedrag.

We werken als gemeente nauw samen met politie, overheidspartijen en verschillende zorgaanbieders. Maar ook (groepen) inwoners, ondernemers en Jongerenwerk zijn belangrijke partners om een aanpak mee af te stemmen. Samen zorgen we voor een fijne en veilige leefomgeving voor iedereen.

Veiligheidsbeeld
Bureau Regionale Veiligheidsstrategie (RVS) is een bureau van en voor de veiligheidspartners: de gemeenten, het Openbaar Ministerie en de politie van Midden-Nederland. Zij stelt twee keer per jaar een veiligheidsbeeld op over de veiligheidssituatie in alle gemeenten in de regio Midden-Nederland.