SGP, PvdA-GL en CDA een kansrijke combinatie

Rapport informateur (pdf, 119 KB)

Woensdag 30 maart presenteerde informateur Dirk van der Borg het rapport met zijn bevindingen. In dit rapport is een mogelijke samenwerking gepresenteerd tussen SGP, PvdA-GL en CDA. De informateur geeft advies dat deze fracties kunnen beginnen met onderhandelingen over een coalitieakkoord en de vorming van een nieuw college. Tijdens de bijeenkomst is door de fracties aangekondigd dat zij het advies opvolgen. Dit betekent dat de onderhandelingen op korte termijn starten.

Bevindingen
De gemeenteraadsverkiezingen hebben voor een nieuwe zetelverhouding in de gemeenteraad gezorgd. De winnaars bij de verkiezingen zijn de SGP, PvdA-GL en in mindere mate de VVD. Informateur Dirk van den Borg heeft met alle partijen gesprekken gevoerd en heeft zijn bevindingen in een rapport beschreven inclusief een advies. Het uitgangspunt in het rapport is dat de combinatie van partijen in het nieuwe college recht moet doen aan de verkiezingsuitslag. Ook is opgemerkt dat de SGP, PvdA-GL en CDA inhoudelijk met elkaar kunnen en willen samenwerken in een college en dat er op voorhand geen breekpunten zijn uitgesproken.

Kansrijke combinatie SGP, PvdA-GL en CDA
De combinatie van SGP, PvdA-GL en CDA is een kansrijke combinatie om de collegeonderhandelingen te beginnen, adviseert informateur Dirk van der Borg. Een combinatie die recht doet aan de verkiezingsuitslag. Wel vraagt de bestuurlijke onervarenheid van deze partijen (en hun wethouderskandidaten) om aandacht en randvoorwaarden, zoals coaching, opleiding en teambuilding. Met dit advies kan het formatieproces van start gaan richting een coalitieakkoord.

Hoe verder?
Het proces om te komen tot een nieuw college is in volle gang. SGP, PvdA-GL en CDA hebben tijdens de bijeenkomst aangegeven blij te zijn met het advies van de informateur, hier vertrouwen in hebben en graag starten met de verdere onderhandelingen over de vorming van een nieuw college. De partijen kunnen ervoor kiezen om voor het vervolg een formateur in te zetten.

De verdere onderhandelingen starten op korte termijn. Als zij met elkaar een coalitie kunnen vormen, worden vervolgens de wethouders door de gemeenteraad gekozen. Mocht een wethouder op dit moment raadslid zijn, dan geeft deze het raadslidmaatschap op en komt daar een nieuw raadslid van die partij voorin de plaats. Hoelang een coalitievorming duurt, is afhankelijk van hoe de onderhandelingen verlopen.

Rapport
Het rapport is woensdag 30 maart jl. na de raadsvergadering tijdens een aparte openbare bijeenkomst gepresenteerd en raadsleden konden vragen stellen aan de informateur.