Start onderzoek naar impact corona op gezondheid volwassenen en ouderen

Hoe gaat het met de inwoners van GGD regio Utrecht na 2,5 jaar corona? De coronacrisis heeft ieders leven beïnvloed. GGD regio Utrecht brengt daarom met een extra meting de gevolgen van de coronaperiode op de gezondheid, leefstijl en het welzijn van inwoners van 18 jaar en ouder in kaart. Dit doet de GGD in samenwerking met het RIVM, het CBS en de andere GGD’en.

Bijna 58.000 willekeurig gekozen mensen uit regio Utrecht worden benaderd om mee te doen aan dit vragenlijstonderzoek. Zij kunnen vanaf 6 september een uitnodiging voor het onderzoek ontvangen. De vragenlijst bevat verschillende onderwerpen, zoals gezondheid, welzijn, leefstijl, participatie en corona. Het onderzoek loopt tot begin december.

Extra meting
De GGD Gezondheidsmonitor voert de GGD regio Utrecht normaal gesproken eens per vier jaar uit. Dit is een extra meting waarbij de GGD ook kijkt naar de gevolgen van de coronaperiode. Met de resultaten wordt per gemeente bekeken wat nodig is om de gezondheid van inwoners te verbeteren.

Deelname
Het CBS selecteert willekeurig personen die worden uitgenodigd voor deelname aan de GGD Gezondheidsmonitor 2022. Zij vormen een goede afspiegeling van de bevolking. Deze groep inwoners krijgt een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen. Dit kan online of schriftelijk. De gegevens van de deelnemers worden strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt.

Deelname is vrijwillig. GGD regio Utrecht stelt deelname wel zeer op prijs. Op basis van de resultaten adviseert GGD regio Utrecht gemeenten en andere overheidsinstanties over het gezondheidsbeleid voor de komende jaren. Met dit extra onderzoek kan hierbij ook rekening worden gehouden met de impact van corona op de levens van de inwoners van de regio Utrecht.

Meer informatie
Meer informatie over de Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen vind je op GGDrU.nl/gezondheidsmonitor.