Gemeente haalt subsidies binnen voor jeugdactiviteiten

Gemeente Woudenberg wil meer doen voor jongeren in deze lastige coronatijd. Ook wil ze jongeren de kans geven om hun talenten te laten ontwikkelen. De gemeente kreeg deze maand subsidie toegekend vanuit het actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd (MDT) van de Rijksoverheid. Vorig jaar heeft de gemeente samen met Jeugd-Punt al twee keer succesvol subsidie aangevraagd vanuit het programma Jeugd aan Zet, ook onderdeel van MDT.

Het kabinet heeft € 58,5 miljoen vrijgemaakt ter ondersteuning van jongeren in coronatijd. Het budget is bedoeld om de dialoog met jongeren te starten, activiteiten te organiseren, voor jongerenwerk en om extra aandacht te geven aan de mentale weerbaarheid van jongeren. Vanuit dit jeugdpakket is 15 miljoen euro voor MDT. Deze subsidie is beschikbaar voor gemeenten om samen met organisaties activiteiten te organiseren voor, met en door jongeren van 14 tot 27 jaar.

Jongeren hard geraakt
Wethouder Marleen Treep sprak de afgelopen tijd een aantal jongeren om ze een hart onder de riem te steken en om te horen hoe zij deze coronatijd ervaren. “Sommige jongeren vinden het moeilijk om gemotiveerd te blijven voor school door de vele online lessen. Ze zijn ook bang dat ze een achterstand hebben opgelopen. Anderen missen vooral het samenzijn met vrienden en hadden moeite met de avondklok.”

De wethouder merkt dat jongeren hard worden geraakt door de coronacrisis en dat zij best iets willen doen voor bijvoorbeeld hun eigen doelgroep. “Maatschappelijke diensttijd gaat over een bijdrage leveren aan de maatschappij en tegelijkertijd jezelf ontwikkelen. Het is goed dat de Rijksoverheid hiervoor geld beschikbaar stelt. Samen met Jeugd-Punt willen we hier natuurlijk gebruik van maken.”

Perspectief voor Jeugd
In maart diende de gemeente een subsidieaanvraag in voor het programma MDT. Het bureau van ZonMw, het kernteam MDT en het jongerenpanel hebben de aanvraag van Woudenberg voor het project ‘Perspectief voor Jeugd’ positief beoordeeld. Dit betekent dat er 10.000 euro subsidie beschikbaar voor wordt gesteld.  

Jongeren tussen de 14 en 27 jaar kunnen zich aanmelden voor het project om met hulp van Jeugd-Punt een activiteit te organiseren zoals voetbaltoernooi, een dansfeest of een filmavond. “Ons streven is dat twintig jongeren in Woudenberg een activiteit bedenken voor hun eigen doelgroep. Bij het organiseren van zo’n activiteit ontwikkelen de jongeren levensvaardigheden en vergroten zij ook hun zelfvertrouwen”, aldus Marleen Treep.

Jeugd aan Zet
De Jeugd aan Zet-subsidie is een onderdeel van het programma MDT. Het biedt gemeenten de kans om participatie en ontmoeting te stimuleren en voor jongeren om hun talenten te ontwikkelen. Vorig jaar is al succesvol een aanvraag ingediend voor de eerste subsidiemogelijkheid: de Jeugd aan Zet zomereditie. Hiervoor zijn verschillende activiteiten georganiseerd zoals een silent disco en een lasergame avond voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar.

Met het participatieproject ‘Het beste idee van Woudenberg’ heeft de gemeente begin dit jaar subsidie aangevraagd en ontvangen voor de Jeugd aan Zet wintereditie. Het beste idee van Woudenberg is inmiddels ook gekozen. De subsidie wordt besteed aan onderzoek hoe de buitenruimte meer gebruikt kan worden voor sporten.