Tegemoetkoming wegens controle coronatoegangsbewijs

De coronapandemie is op dit moment in hevigheid gelukkig aan het afnemen. De meeste maatregelen zijn inmiddels afgeschaft. Daar zijn wij blij mee, maar we beseffen tegelijkertijd dat voor u als horeca-ondernemer/sportvereniging/culturele instelling daarmee de crisis nog lang niet achter de rug is. Een maatregel die vanaf 25 februari is komen te vervallen is het coronatoegangsbewijs, afgekort het CTB. Dit is een belangrijke stap die gezet wordt in de verruiming van vrijheid voor zowel u als uw klanten/bezoekers.

Het rijk realiseert zich, net als wij, dat het controleren op de CTB’s veel van u gevraagd heeft. Daarom stelt het rijk opnieuw geld ter beschikking om uw bedrijf/vereniging/instelling tegemoet te komen. De rol van gemeenten is om de beschikbare gelden te verdelen.

Welke organisaties kunnen een aanvraag indienen?
Sportverenigingen, culturele instellingen en horeca ondernemingen kunnen een tegemoetkoming aanvragen. Welke kosten komen in aanmerking? Het rijk heeft bepaald welke kosten in aanmerking komen voor een vergoeding. Dat zijn:
• Kosten voor de aanschaf van voorzieningen (bv. telefoon, posters en andere materiële kosten)
• Kosten voor de inzet van extra personeel (middels bv. loonstrook, vrijwilligersvergoeding, verschuldigd vakantiegeld of kosten voor werving)

Alleen kosten die gemaakt zijn in de periode van 1 januari 2022 tot en met 25 februari 2022 komen in aanmerking voor vergoeding. Het totaal van de ingediende declaraties van alle organisaties kan niet hoger zijn dan het totaal beschikbare budget van de gemeente. Mochten alle declaraties te samen hoger zijn dan het budget, dan zal de tegemoetkoming naar rato lager worden vastgesteld.

Hoe kunt u een aanvraag indienen?
Wanneer u gebruik wilt maken van een tegemoetkoming kunt u tot uiterlijk 21 maart 2022 een declaratie indienen. Dat kan via e-mail naar facturen@woudenberg.nl of per post naar Postbus 16, 3930 EA Woudenberg. Lever naast de verantwoording van de gemaakte kosten ook de volgende gegevens aan: Naam, adres, postcode, vestigingsplaats, tenaamstelling en het IBAN nummer van de rekening waar u het bedrag op wil ontvangen

Vragen?
Heeft u vragen? Of twijfelt u of bepaalde kosten in aanmerking komen? Neem gerust contact met ons op via het algemene telefoonnummer 14 033, of mail naar covid19@woudenberg.nl.