Veel belangstelling voor trainingen ’Goed omgaan met dementie’

In de afgelopen maand hebben vrijwilligers van Samen Dementievriendelijk vier druk bezochte trainingen ‘Goed omgaan met dementie’ gegeven. De deelnemers kregen handreikingen en advies over dagelijkse situaties. Ook werden voorbeelden en vragen behandeld die de deelnemers zelf inbrachten. Zo leerden zij stapsgewijs vaardigheden die belangrijk zijn wanneer je in contact komt met mensen met dementie. 

Wethouder Moniek van de Graaf volgde een van de trainingen: “Ik vond de training heel zinvol en ook waardevol. Het aantal mensen met een vorm van dementie neemt sterk toe. Daarom is het zo belangrijk om te weten hoe je dementie kunt herkennen. En te weten hoe je op de beste manier contact kunt maken om iemand op juiste wijze te helpen.”

Dat de trainingen voorzien in een behoefte was goed te merken aan de grote opkomst. Onder de deelnemers waren niet alleen mantelzorgers en mensen die om iemand met dementie heen staan, maar ook vrijwilligers en belangstellenden. 
Meer informatie en een gratis 15 minuten training zijn te vinden op www.samendementievriendelijk.nl.