Verkeersveiligheid in Woudenberg

De gemeente krijgt regelmatig meldingen en opmerkingen over de verkeersveiligheid binnen de gemeente. Van meldingen van te hard rijden tot zorgen over verkeerssituaties. We ontvangen een breed scala aan feedback en opmerkingen.

Vaak merken we dat het om één of misschien enkele meldingen per situatie gaat. Wij snappen dat lang niet iedereen een melding maakt als ze een verkeersonveilige situatie ervaren. Om een beter beeld te krijgen van de verkeerssituatie in Woudenberg, vragen wij daarom aan al onze inwoners hoe zij de verkeersveiligheid in ons dorp ervaren.

We stellen u een aantal vragen die te maken hebben met de drukte en veranderingen in het verkeer, het gedrag van verkeersdeelnemers en de inrichting binnen Woudenberg.

Via deze link kunt u de enquête invullen. Het invullen duurt ongeveer 10 tot 15 minuten.

Mocht u nog een mondelinge toelichting willen geven na het invullen van deze enquête of kent u mensen die hulp nodig hebben bij het invullen van de enquête? Meld u of een ander dan aan voor één van de inloopavonden verkeersveiligheid op maandag 6 november of donderdag 9 november. U kunt inlopen tussen 18:30 en 20:30. Aanmelden kan door een mail te sturen naar info@woudenberg.nl.

Hoe straks verder?
Het onderzoek loopt tot en met 31 december 2023. Daarna worden de resultaten begin 2024 samengevat. Er zal onder andere een ranglijst worden opgesteld van verkeerssituaties die door Woudenbergers als onveilig worden ervaren. Deze ranglijst vergelijken wij met al bekende data over bijvoorbeeld ongevallen en gemiddelde snelheden. Hier zal een rapport uit voortkomen waaruit duidelijk moet worden welke situaties of projecten prioriteit hebben om aan te pakken. Dit rapport wordt begin 2024 met de gemeenteraad gedeeld en zal ook beschikbaar worden gesteld op deze pagina.

Wilt u op de hoogte worden gehouden wanneer het rapport online komt te staan? Stuur dan een mail naar info@woudenberg.nl.