Vervoersverbod i.v.m. vogelgriep

In Barneveld (provincie Gelderland) is op een pluimveebedrijf met legkippen vogelgriep H5 vastgesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 34.000 kippen op het besmette bedrijf geruimd. In de 1 kilometerzone rondom het besmette bedrijf liggen nog zeven andere pluimveebedrijven. Deze bedrijven worden uit voorzorg geruimd om verspreiding naar de omliggende bedrijven te voorkomen. Het bedrijf ligt in pluimveedicht gebied. Wanneer er niet preventief geruimd wordt, kan de besmetting zich in dit gebied snel naar omliggende bedrijven verspreiden. De ruimingen worden uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Binnen de 3 kilometerzone liggen 19 andere pluimveebedrijven die door de NVWA worden bemonsterd voor onderzoek op vogelgriep. Daarnaast worden deze bedrijven de komende 14 dagen intensief gemonitord op ziekteverschijnselen die op vogelgriep kunnen wijzen.  In de 10 kilometerzone liggen nog 229 andere pluimveebedrijven, voor deze zone geldt per direct het vervoersverbod. Dit geldt ook voor een deel van Woudenberg. Op RVO dierziektenviewer ziet u tot waar dit gebied loopt. Op dit verbod geldt, onder strikte voorwaarden, een uitzondering voor vervoer naar de slacht en het vervoer van eendagkuikens.

Meer informatie op de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit