Vluchtelingen Oekraïne

De gemeente is geschokt door de gebeurtenissen in de Oekraïne. De afschuwelijke beelden raken ons allemaal en maken een enorme beweging van solidariteit los. Die solidariteit willen we in goede banen leiden en daarom onderzoeken we, net als andere gemeenten binnen de Provincie Utrecht, naar de mogelijkheden om opvangplekken te realiseren.

Inmiddels hebben inwoners, ondernemers en stichtingen de handen ineengeslagen en het Platform Oekraïne-Woudenberg opgericht om hulp te bieden. De gemeente heeft buitengewone waardering voor dit initiatief, het is bijzonder en maakt ons trots dat er zo veel kracht en betrokkenheid in onze samenleving te vinden is. Van inzamelacties, het sturen van hulpgoederen tot particuliere opvang van vluchtelingen in ons dorp worden hier besproken. De gemeente heeft contact met het Platform om te kijken waar we elkaar kunnen versterken en waar inzet van de gemeente nodig is. 

We kijken vooral naar oplossingen, pakken onze verantwoordelijkheid en zoeken naar geschikte locaties in onze gemeente. Woudenberg wil klaar zijn om vluchtelingen op te vangen als er een beroep op de gemeente wordt gedaan. Het is tenslotte een aangrijpende en afschuwelijke situatie waarin we als gemeente moeten doen wat we kunnen. We hebben een warm hart voor de Oekraïners en voor elkaar.