Voordracht nieuwe burgemeester op 16 november

Op dinsdag 16 november wordt bekend wie de gemeenteraad voordraagt als nieuwe burgemeester van Woudenberg. Dit gebeurt tijdens een speciale openbare raadsvergadering, aansluitend aan een besloten vergadering waarin de gemeenteraad stemt over twee kandidaten.

In de schorsing na het besloten deel van de vergadering wordt de voorkeurskandidaat gebeld. Vervolgens gaat de raadsvergadering verder met een openbaar deel, waarin de naam van de voorgedragen burgemeester bekend wordt gemaakt. Het openbare gedeelte van de vergadering start naar verwachting rond 20.45 uur. 

U kunt meeluisteren met het openbare gedeelte van de vergadering. Wilt u de vergadering bijwonen, geef dit dan door aan de griffie via griffie@woudenberg.nl. De vergadering vindt plaats in de aula van de begraafplaats.