Werkzaamheden Stedin in Woudenberg

Netbeheerder Stedin continueert het leggen van elektriciteitskabels in Woudenberg. Vanaf februari 2022 wordt een nieuwe verbinding gerealiseerd. De route van de kabel loopt vanaf de Klokhoek (Leusden) via de voormalige Spoordijk richting de Parallelweg (21 t). Hier wordt in een nieuw distributiehuisje de verbinding gesplitst.

Er wordt een kabel aangelegd naar de Nort 23 en er wordt een verbinding gerealiseerd naar Hoevelaar, zie het schema hiernaast. De werkzaamheden in Woudenberg staan gepland van het voorjaar tot medio 2022. Bewoners die aan het kabeltracé wonen, ontvangen een informatiebrief van Stedin.

Stedin legt nieuwe elektriciteitskabels neer, om te kunnen voldoen aan het toekomstige gebruik en opwek van elektriciteit. Met nieuwe kabels in uw buurt beschikt u, ook in de toekomst, veilig en continu over elektriciteit en vermindert de kans op storingen.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door monteurs van aannemersbedrijf Dynniq Energy. Tijdens de werkzaamheden kunt u te maken krijgen met omleidingsroutes. Woningen en bedrijven zijn altijd bereikbaar. Mocht u gedurende een korte periode niet kunnen beschikken over elektriciteit, dan informeren wij u daar tijdig over.