Wethouders leren meer over biogas

Afgelopen dinsdag brachten wethouders de Kruif en Molenaar samen met wethouder Kolkman van de gemeente Leusden een bezoek aan mestvergistingsbedrijf De Greef. Bij dit bedrijf wordt biogas, een alternatief voor aardgas, opgewekt. Omdat bij het creëren van biogas een deel van de vrijgekomen stikstof uit mest wordt verwerkt is deze vorm van gaswinning beter voor het klimaat.

De gemeente Woudenberg is gevraagd om aan de RES (Regionale Energie Strategie) warmtetafel het onderwerp biogas in te leiden en erover mee te praten. Ter voorbereiding op dit gesprek leerden de wethouders graag meer over de mogelijkheden van biogasinstallaties in de regio.

“In Woudenberg hebben wij het prachtige voorbeeld van de circulaire biogasinstallatie van Jan de Greef. De geleerde lessen van dit bezoek nemen wij mee naar de warmtetafel in de regio. Op deze manier kunnen we samen met onze buurgemeenten bepalen of biogas in onze regio als alternatief voor aardgas kan worden gebruikt” aldus wethouder de Kruif.