Woudenberg en Montfoort blijven onder preventief toezicht

De gemeenten Montfoort en Woudenberg blijven in 2021 onder verscherpt, preventief toezicht van de provincie Utrecht. Deze gemeenten zullen daarom voor bepaalde uitgaven toestemming aan de provincie moeten vragen.

Montfoort en Woudenberg stonden sinds 1 januari 2021 onder verscherpt toezicht en kregen de opdracht vóór de zomer een herstelplan in te dienen. Dit herstelplan moest ervoor zorgen dat het structurele en reële evenwicht in de meerjarenraming op tijd kon worden hersteld. Hoewel beide gemeenten een herstelplan hebben ingediend, voldeden deze helaas nog niet aan de gestelde eisen.

Volledige artikel Woudenberg en Montfoort blijven onder preventief toezicht | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)