Woudenberg richt zich op taakstelling na vaststelling Spreidingswet

De opvang van asielzoekers in Nederland, is en blijft zorgelijk. Door de komst van de Spreidingswet heeft iedere gemeente een verplichte taakstelling gekregen om deze opgave gelijkmatig over het land op te pakken. Het opvangen van mensen die hun thuisland ontvluchten op zoek naar veiligheid en bescherming is een uitdagende taak waar alle gemeenten in Nederland gezamenlijk voor staan. Gemeente Woudenberg heeft een taakstelling voor het opvangen van 94 asielzoekers.

Het opvangen van mensen die hun thuisland ontvluchten op zoek naar veiligheid en bescherming is tegelijk een complexe en uitdagende taak waar alle gemeenten in Nederland voor staan.

Taakstelling Woudenberg
Woudenberg heeft een taakstelling gekregen van de landelijke overheid voor het bieden van onderdak aan 94 asielzoekers. Deze taakstelling is gebaseerd op verschillende factoren, waaronder de grootte van onze gemeente en de sociaaleconomische draagkracht van onze gemeente. Als lokale overheid zijn we verplicht om hieraan te voldoen en te zorgen voor passende opvangfaciliteiten.

Wethouder Van de Graaf vertelt; “We brengen op dit moment in kaart wat deze opgave voor Woudenberg betekent. Het gaat om zaken als huisvesting, werkgelegenheid en sociale voorzieningen. We begrijpen dat dit vragen kan oproepen. Zodra hier meer duidelijkheid over is, informeer ik u opnieuw. Ik wil graag benadrukken dat we ons uiterste best doen om onze taakstelling op een verantwoorde en zorgvuldige manier uit te voeren, passend bij ons dorp, tegemoetkomend aan de hulpvraag van asielzoekers en met respect en oog voor de belangen van u, als inwoner.”

Burgemeester Jansen vult aan: “Mensen die hun thuisland ontvluchten op zoek naar veiligheid en bescherming en vervolgens in Ter Apel op de vloer of op een stoel moeten slapen is afschuwelijk. En iedere gemeenten moet, met de Spreidingswet in de hand, hierin zijn steentje bijdragen. Wij nemen als gemeente onze verantwoordelijkheid en bieden hiermee niet alleen onderdak, maar willen ook een omgeving creëren waarin de vluchtelingen zich welkom voelen en waar zij alvast kunnen beginnen met hun integratie en werk. Door een gelijkmatige spreiding over alle gemeenten, kan bovendien worden voorzien in kleinschalige opvang. Dat is beter voor hen én beter voor de omgeving.”

Utrechtse Aanpak
De Utrechtse gemeenten hebben in het verband van de Provinciale Regie Tafel (PRT) afspraken gemaakt over de ‘Utrechtse Aanpak’ voor het opvangen van asielzoekers. Met deze aanpak willen deze gemeenten, waaronder Woudenberg, behalve op aantallen, sterk inzetten op kwaliteit bij het realiseren van opvangvoorzieningen. Het gaat immers niet alleen over de komst van asielzoekers. Het gaat evengoed over o.a. omwonenden, inwoners, onderwijzers, zorgverleners en vrijwilligers. Zo proberen gemeenten gezamenlijk afspraken te maken met partijen als het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA).

De Spreidingswet
De Spreidingswet regelt hoeveel asielzoekers er in verschillende gemeenten in Nederland worden opgevangen. Deze wet verdeelt het aantal benodigde opvangplaatsen over alle provincies in Nederland. Hierdoor krijgen alle gemeenten een eerlijk aandeel in de opvang van asielzoekers en migranten. Gemeenten moeten zich aan de regels van de Spreidingswet houden en de totale taakstelling dient binnen de provincie geregeld te worden.