Woudenberg weer baas over eigen portemonnee

In de raadsvergadering van donderdag 23 december keurde de gemeenteraad van Woudenberg het tweede herstelplan goed. In dit plan beschrijft het college flinke besparingen om de geldzaken van de gemeente weer op orde te krijgen. Ook werkt de gemeente de komende jaren aan het vullen van haar spaarpot. Dit om voorbereid te zijn wanneer er in de toekomst financieel iets tegenvalt. De maatregelen in het tweede herstelplan zijn voor de provincie Utrecht voldoende om het preventief financieel toezicht van de gemeente per 1 januari 2022 te beëindigen. Dat betekent dat de gemeente vanaf die datum weer baas is over haar eigen portemonnee.

Wethouder Anita Vlam van financiën: “Na hard werken ligt er nu een plan waarmee we Woudenberg in de toekomst weer financieel gezond kunnen maken. Ik ben blij dat hiermee het preventief financieel toezicht beëindigd wordt en we als gemeente weer zelf aan het roer zitten als het gaat om onze financiën. De betrokkenheid en inzet die ik ook vanuit de samenleving heb gezien als het gaat om de bezuinigingen, geven mij het vertrouwen dat dit ons samen gaat lukken in Woudenberg.”

De bedachte besparingsmaatregelen gaan over het geld dat beschikbaar is voor veiligheid, leefomgeving, ruimte en wonen en dienstverlening. Het uitgangspunt van deze bezuinigingen is ‘snoeien, niet uitroeien’. Dit betekent dat voor al deze onderwerpen geld beschikbaar blijft, maar dan minder. Het college adviseerde de raad voor iedere besparingsmaatregel de maatregel wel of niet over te nemen. Uiteindelijk besloot de raad met de meeste besparingsvoorstellen akkoord te gaan. Een aantal voorstellen neemt zij niet over. 

Bezuinigingsdialoog
Ook zijn er besparingen die werden bedacht tijdens de bezuinigingsdialoog die werd gehouden om de inkomsten en uitgaven binnen het Sociaal Domein weer in balans te brengen. Met drie van deze besparingen ging de raad afgelopen donderdag ook akkoord. Dit zorgt voor extra opbrengsten waardoor, met aftrek van de door de raad geschrapte voorstellen uit het tweede herstelplan, de inkomsten en uitgaven de komende jaren in balans zijn.

Weer baas over eigen portemonnee
In overleg met de provincie Utrecht paste de gemeente Woudenberg in de eerste versie van het herstelplan een aantal dingen aan. Dit omdat bij het eerste herstelplan de maatregelen nog niet genoeg om weer financieel gezond te worden. Daarom moest de gemeente met een tweede herstelplan met extra besparingsmaatregelen komen. De provincie Utrecht heeft op basis van dit tweede plan bepaald dat de gemeente met de voorgenomen besparingsmaatregelen per 1 januari 2022 niet langer onder preventief financieel toezicht van de provincie staat.