WOZ-aanslag 2023 komt eraan

De gemeente Woudenberg stelt elk jaar de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfsruimte vast. Zodra de WOZ-waarde is vastgesteld krijgt u een gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen/WOZ per post of via mijnoverheid.nl. Hoe wordt de WOZ-waarde van uw woning eigenlijk vastgesteld?

De gemeente heeft de WOZ-waarden woningen voor 2023 vastgesteld. Hiermee wordt het bedrag van de onroerendzaakbelasting (OZB) berekend. Men denkt vaak dat een hogere huizenprijs leidt tot een net zo grote stijging van de onroerendzaakbelasting. Maar dat is niet terecht.

Stijgende WOZ waarden leidt tot daling OZB-tarief
Op dit moment is er sprake van stijgende WOZ-waarden. Bij stijgende WOZ-waarden, van in dit geval woningen, wordt het OZB-tarief juist verlaagd. Zo blijft de opbrengst voor de gemeente ongeveer hetzelfde. Daarom leidt een hogere huizenprijs niet tot een net zo grote stijging van de onroerendezaakbelasting. De gemeente Woudenberg heeft in verband met de stijging van de WOZ-waarde het tarief naar beneden bijgesteld naar 0,0840 % (dit was in 2022: 0,1068 %).

Waardebepaling
Om de WOZ-waarde te bepalen, kijkt de gemeente naar verkoopprijzen van vergelijkbare woningen in de maanden rond de waarde peildatum. Deze datum ligt 1 jaar vóór het belastingjaar. Voor de WOZ-waarden voor 2023 is dat dus 1 januari 2022. Hierdoor loopt de vast te stellen WOZ-waarde achter op de prijsontwikkeling op de huizenmarkt.

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde van uw woning?
Bent u van mening dat de WOZ-waarde hoger is vastgesteld dan de waarde van uw woning was op 1 januari 2022? Neemt u dan contact op met de gemeente. De gemeente kijkt graag met u mee en vaak kan zij meteen helpen.

No-cure-no-pay bureau
U heeft geen no-cure-no-pay bureau nodig voor het indienen van een bezwaar. Er is net zoveel kans op een verlaging van uw WOZ-waarde wanneer u zelf bezwaar indient. En in dat geval wordt het sneller behandeld. Daar komt bij dat als het bezwaar klopt en de WOZ-waarde dus verandert, u als inwoner meestal niks aan het bedrijf betaalt. Het bedrijf stuurt dan wel een rekening naar de gemeente en dat bedrag wordt uiteindelijk weer door alle inwoners betaald.

Meer informatie en vragen?
Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer: 0800-023 00 81 of bezoek de website: woudenberg.nl/vergunningen-en-belastingen/woz