Ondersteuning voor ondernemers

De economische en maatschappelijke gevolgen van het coronavirus zijn in Nederland voor iedereen voelbaar. Daarom is er voor ondernemers een steun- en herstelpakket met tijdelijke financiële regelingen, een sociaal pakket en investeringsmaatregelen.

De coronacalculator van VNO-NCW/MKB Nederland of de regelingencheck van de Kamer van Koophandel laten zien welke regelingen voor u gelden.

Voor zelfstandig ondernemers (zzp’ers): Tozo
Op 1 oktober 2021 is de Tozo gestopt. Heeft u daarna nog een uitkering nodig? Dan kunt u mogelijk een beroep doen op bijstand voor zelfstandigen (Bbz). Tussen 1 oktober 2021 en 1 april 2022 worden de voorwaarden voor het Bbz tijdelijk vereenvoudigd. Wel hoort bij de aanvraag een onderzoek naar de levensvatbaarheid van uw onderneming.

De gemeente Barneveld voert de Bbz-regeling uit voor ondernemers die wonen in de gemeente Woudenberg. Alle informatie over de Bbz en over het indienen van een aanvraag staat op de website van de gemeente Barneveld.

Voor werkgevers: NOW-regeling loonkosten
Heeft u personeel en verwacht u een omzetverlies van ten minste 20% door de coronacrisis? Dan kunt u via de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) een groot deel van uw loonkosten vergoed krijgen. Het aanvragen van de NOW kan via het UWV. Ook werkgevers die tussen 1 februari 2020 en 30 september 2021 zijn gestart kunnen, mist zij voldoen aan de voorwaarden, aanspraak maken op de NOW 5.

Voor mkb’ers: Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)
De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is een subsidie voor mkb-ondernemers en zelfstandigen die door de coronamaatregelen veel omzet verliezen, maar wel doorlopende vaste lasten hebben. U vraagt de TVL telkens aan voor een periode van 3 maanden. Op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland vindt u meer informatie over de TVL-regeling.

Overzicht steun- en herstelpakket voor ondernemers
Bekijk hier het overzicht van de financiële regelingen, waarmee de Rijksoverheid ondernemers tegemoet komt. Op deze pagina staan ook de financiële regelingen voor andere sectoren zoals de culturele en creatieve sector, de sportsector en de toerisme- en vakantiebranche.

Betalingsregeling gemeentelijke belastingen
De gemeente Woudenberg biedt ondernemers de mogelijkheid voor het betalen in meer termijnen of een uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen. Samen met u kijken we naar een passende betalingsregeling. U kunt uw aanvraag indienen door een e-mail te sturen naar belastingen@woudenberg.nl of door te bellen met 14033. Vermeld in de e-mail uw aanslagnummer of houd bij een telefonische aanvraag uw aanslagnummer bij de hand.

Coronamaatregelen Belastingdienst

Bent u ondernemer en heeft uw bedrijf betalingsproblemen vanwege de coronacrisis? Belastinguitstel voor ondernemers wordt automatisch verlengd tot eind 2021. Ondernemers die nog niet eerder belastinguitstel hebben aangevraagd of alle schud al hebben afgelost, kunnen dit alsnog aanvragen. 

De belastingen waarvoor u bijzonder uitstel krijgt, hoeft u dus niet te betalen. Maar blijf wel op tijd aangifte doen. Meer informatie over alle coronamaatregelen van Belastingdienst vindt u op de website van de Belastingdienst.

Voor zelfstandig ondernemers (zzp'ers): lening voor bedrijfskapitaal
Per 21 oktober 2021 is de Tozo gestopt. Voor financiele ondersteuning kunt u een aanvraag doen voor Bijstand voor zelfstandigen (via gemeente Barneveld). Een van de vormen van ondersteuning is een lening voor bedrijfskapitaal. Hiervoor geldt een vermogenstoets.

Regelingen voor landbouw-, tuinbouw- en visserijsector
Veel bedrijven in de landbouw, tuinbouw en visserij zijn door de coronacrisis geconfronteerd met een vraaguitval door het wegvallen van de exportmarkt en van hun grootste afzetmarkt: de horeca. Het kabinet komt deze sectoren met verschillende maatregelen tegemoet voor de geleden schade. Op de website van de Rijksoverheid vindt u informatie over de Borgstelling MKB-landbouwkredieten en Financiële regelingen voor de visserij.

Voor midden- en kleinbedrijf: regeling Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)
De Nederlandse Staat staat garant voor midden- en kleinbedrijven die onvoldoende zekerheden hebben voor een krediet bij de bank. Neem voor meer informatie contact op met uw kredietverstrekkers (zoals uw bank). Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie en veelgestelde vragen over de BMKB-regeling. Deze regeling loopt tot 31 december 2021.

Voor mkb en grootbedrijf: GO-regeling verruimd
Ondernemers die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO-C). Op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland vindt u meer informatie over deze regeling. 

Voor kleine ondernemers: Kleine Kredieten Corona garantie-regeling (KKC)
Op de website van de Rijksoverheid staat meer informatie over de KCC-regeling. Deze regeling is geëindigd op 31 december 2021.

Vinden van werk
Woont u in Amersfoort, Leusden, Soest, Baarn, Bunschoten, Nijkerk of Woudenberg en bent u op zoek naar werk? Het WerkgeversServicepunt regio Amersfoort (WSP) biedt hulp bij het vinden van werk. Het maakt daarbij niet uit welke uitkering u ontvangt en ook zonder uitkering bent u welkom.

Solliciteren in coronatijd
Werk zoeken in deze coronatijd kan een uitdaging zijn. Wat kan je nog wel doen en wat gaat nu even niet? In sommige sectoren is er nu juist meer vraag naar kandidaten. En hoe lopen sollicitatieprocedures nu, bijvoorbeeld met videosolliciteren? Bekijk hier tips voor solliciteren. Ook NLWerktDoor helpt u graag op weg.

Persoonlijke ontwikkeling en scholing
Bij- en omscholing helpen werkenden en werkzoekenden om aantrekkelijk te blijven of te worden voor de arbeidsmarkt. Dat is nodig in deze tijd van digitalisering en werk op afstand. Via het landelijke initiatief NL leert door kunt u gebruikmaken van persoonlijk ontwikkeladvies bij een loopbaanadviseur en/of gratis online scholing volgen. Bekijk de mogelijkheden op Hoewerktnederland.nl.

Werken en leren
Iedereen die vragen heeft over leren en werken is welkom bij hetLeerwerkloket. Op de website staan ook vacatures van leerwerkbanen voor werkzoekenden, werkenden of scholieren. Het Leerwerkloket regio Amersfoort is opgericht door de gemeente Amersfoort en de regiogemeenten (Leusden, Nijkerk, Baarn, Bunschoten-Spakenburg, Soest, Woudenberg), UWV, en de regionale ROC’s.

Time-out-arrangement (TOA)
Het time-out-arrangement (TOA) ondersteunt ondernemers om een faillissement te voorkomen. Centraal staan de mogelijkheden die de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) vanaf 1 januari 2021 aan ondernemers biedt. Deze wet biedt ondernemers mogelijkheden om te overleven als zij betalingsachterstanden/schulden hebben opgelopen door de coronacrisis. Op de website van de Rijksoverheid vindt u veelgestelde vragen over de TOA.

KVK Programma Zwaar Weer
Onderdeel van het TOA is het programma ‘Zwaar weer’ van de Kamer van Koophandel. Met dit programma biedt de KVK informatie over regelingen en stappenplannen op maat, met een stappenplan en concrete informatie over de WHOA voor ondernemers. Ook biedt KVK persoonlijk advies met experts via 0800-2117 en verwijzen ze desgewenst door naar de best passende, gespecialiseerde partij.

MKB Doorgaan
Bent u mkb'er of zzp’er en heeft uw bedrijf (dreigende) financiële problemen maar wel toekomstperspectief? Dan kunt u zich aanmelden voor een gratis gesprek bij MKB Doorgaan. Bijvoorbeeld voor begeleiding, financiering, juridisch advies of een schuldregeling.

Hulp bij geldzorgen of schulden
Heeft u geldzorgen of schulden? Voorkom dat de problemen groter worden. U staat er niet alleen voor. Via een online test van Geldfit krijgt u direct inzicht hoe u er met uw onderneming financieel voor staat. De uitslag wijst u verder naar de juiste organisatie voor hulp. Of bel gratis naar 0800 - 81 15. Medewerkers luisteren naar uw verhaal en denken met u mee. Zij kunnen u ook in contact brengen met hulp bij u in de buurt.

Schuldhulp voor ondernemers
Over Rood begeleidt en ondersteunt ondernemers bij een (door)start, schulden, administratieve achterstanden en bedrijfsbeëindiging. Over Rood is een organisatie zonder winstoogmerk. Bij Over Rood helpen ondernemers elkaar hun problemen op te lossen en te werken aan een financieel gezonde toekomst. Meer informatie vindt u op de website Over Rood.

Gratis en onafhankelijk advies
Gemeente Woudenberg ondersteunt lokale ondernemers die geldproblemen hebben met extra dienstverlening op financieel gebied. Ondernemers kunnen gratis en onafhankelijk advies krijgen bij het Geldloket en Menzing & Partners. De consulenten van het Geldloket hebben kennis op het gebied van financiën, sociale voorzieningen en regelgeving. Menzing & Partners helpt ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf bij schulden.

Maatschappelijke hulp
De coronacrisis vraagt al lange tijd veel van iedereen, maar met name van ondernemers. Uw huidige situatie kan grote impact hebben op uw welzijn en dagelijks leven. Heeft u hulp, advies of zorg nodig? Neem tijdig contact op met Coöperatie De Kleine Schans. Er staan mensen voor u klaar om u te helpen en te adviseren.

Noodlijn voor ondernemers
Is de druk op uw financiën, uw personeel en op uw persoonlijke situatie groot en wilt u als ondernemer uw hart luchten? Bel dan de telefonische noodlijn van Ondernemend Nederland (ONL) en het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK) via 088 – 999 00 00. Er zitten vijf dagen per week professionals klaar om naar u te luisteren en met u te praten.

Informatie en vragen

Heeft u vragen over financiën, juridische zaken, digitaliseren, wet- en regelgeving of algemene vragen over ondernemen? Het KVK Adviesteam staat voor u klaar met antwoorden en gratis advies. Kijk op het landelijke KVK Coronaloket of bel direct met een KVK-adviseur via 0800 - 21 17.

De ervaren oud-ondernemers van het Ondernemersklankbord bieden coaching en advies aan ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf. Ze zijn er voor alles wat met ondernemen te maken heeft, zoals het voorkomen van faillissement, financiën, marketing, bedrijfsvoering- en overname of juridische zaken.

Utrecht Region Economische Corona Alliantie (Ureca) biedt een netwerk van regionale ondernemers, gemeenten en de provincie die u helpen en een klankbord bieden. Ondernemers kunnen hier terecht met al hun vragen.