Wegwerkzaamheden

Wilt u weten waar in Woudenberg wegen zijn afgesloten door wegwerkzaamheden of evenementen? Bekijk de kaart.

Wegwerkzaamheden Willem de Zwijgerlaan, Ruysdaellaan en Rubenslaan

In de periode van maandag 8 okober 2018 t/m vrijdag 19 april 2019 vinden er wegwerkzaamheden plaats aan de Willem de Zwijgerlaan, Ruysdaellaan en Rubenslaan.

De  werkzaamheden worden in fasen uitgevoerd en omvatten het vernieuwen van de riolering, de inrichting en de bestrating.

Tijdens afsluitingen kunt u gebruik maken van de overige wegen in de wijk. Daarnaast is er tijdelijk geen of minder parkeergelegenheid in de wijk. Voor parkeren kunt u terecht in de omringende straten.

De aannemer informeert u over de beschikbaarheid van de weg. De percelen van de aanwonenden blijven bereikbaar voor voetgangers en hulpdiensten.

Bij wegwerkzaamheden geldt dat door ongunstige weersomstandigheden ertoe kunnen leiden dat de planning noodgedwongen naar achteren schuift.

Verbreden fietspad Traaij/Traayweg

De Traayweg/Traaij krijgt een nieuw fietspad. Het huidige fietspad is te smal om elkaar goed te kunnen passeren en onder het tunneltje onder de A12 is passeren zelfs onmogelijk. Veel fietsers gebruiken daarom de rijbaan en dat zorgt voor gevaarlijke situaties.

Het nieuwe fietspad wordt twee keer zo breed als het huidige fietspad, ook in de tunnel. Het overige verkeer gaat in de tunnel gebruik maken van één rijbaan in plaats van de huidige twee. Stoplichten aan weerszijden van de tunnel regelen het verkeer op de rijbaan.

Flora- en faunaonderzoek
De route ligt in de natuur en daar houden we natuurlijk rekening mee. We laten onderzoeken of hier beschermde soorten (denk aan vleermuizen of hazelwormen) leven en passen onze werkzaamheden hierop aan. Dat kan betekenen dat we het werk later kunnen uitvoeren dan we graag zouden willen. De onderdoorgang A12 voorzien we van (vleermuisvriendelijke) verlichting.

Gezamenlijke aanpak
De Traayweg/Traay loopt door drie gemeenten: Utrechtse Heuvelrug, Zeist en Woudenberg. Alle drie de gemeentes hebben afgesproken om in een gezamenlijk project het fietspad aan te passen. Er is inmiddels een ontwerp gemaakt. De Provincie stelt subsidie ter beschikking om het fietspad aan te passen aan de eisen van de huidige tijd.

Planning
De resultaten van de flora- en faunaonderzoeken verwachten we half september. Daarna vragen we de benodigde vergunningen aan. Om ruimte te maken voor het nieuwe fietspad, vragen we aan de provincie vergunning om bomen te mogen kappen. Bedoeling is om de bomen die tot 60 cm buiten het nieuwe fietspad staan, dit najaar weg te halen.

Worden geen beschermde diersoorten aangetroffen, dan kunnen we het fietspad voor het einde van 2018 realiseren. Vinden we wel beschermde dieren, dan schuift de planning door naar 2019. De verwachting is dat de werkzaamheden ongeveer 5 weken zullen duren.