Wegwerkzaamheden

Wilt u weten waar in Woudenberg wegen zijn afgesloten door wegwerkzaamheden of evenementen? Bekijk de kaart.

Herinrichting Arnhemseweg Leusden van start

Tussen 25 september en 31 oktober werkt de provincie Utrecht aan de Arnhemseweg (N226) in Leusden, tussen de Groene Zoom en de busbaan Tabaksteeg. Met onder meer de aanleg van een parallelweg langs dit tracé krijgt de weg een nieuwe verkeersveilige inrichting waarbij ook de maximum snelheid wordt verlaagd.

De nieuwe inrichting past beter bij een weg door de bebouwde kom en zorgt voor een betere verkeersveiligheid, een vlotte doorstroming en minder geluidsoverlast door het verkeer.

Welke werkzaamheden worden uitgevoerd?

Tussen 25 september en 31 oktober worden de volgende maatregelen uitgevoerd:

  • Verlagen van de maximumsnelheid tussen de Groene Zoom en busbaan Tabaksteeg van 70km/uur naar 50km/uur. Hierdoor neemt de verkeersveiligheid toe.
  • Verwijderen van de verkeerslichten bij de Maanweg. Dit gaat zorgen voor een vlotte doorstroming.
  • Aanleggen parallelweg. Hierdoor vermindert het aantal directe inritten op de N226. Ook dit draagt bij aan een betere verkeersveiligheid. De nieuwe parallelweg wordt via een nieuwe brug over de Heiligenbergerbeek aangesloten op de Treekerweg.
  • Aanbrengen van geluidreducerend asfalt. Dit type asfalt zorgt voor minder geluidsoverlast en heeft daarmee een positief effect op de leefomgeving van de omwonenden.

Waar en wanneer wordt er aan de weg gewerkt?

Bouw brug over Heiligenbergerbeek
Op 21 augustus is gestart met de aanleg van de nieuwe brug over de Heiligenbergerbeek. Eerst wordt de fundatie van de brug aangebracht, waarna eind oktober het brugdek wordt geplaatst. Op 31 oktober is de brug klaar voor gebruik.

Verplaatsen bushaltes en herinrichten Oude Rijksweg
Tussen 25 september en 13 oktober worden de bushaltes Maanweg en Prinses Margrietlaan verplaatst. De Oude Rijksweg wordt opnieuw ingericht en de parkeervakken nabij de Prinses Margrietlaan worden opnieuw aangebracht.

Herinrichten Treekerweg
Tussen 26 september en 23 oktober wordt de Treekerweg heringericht, eerst aan de westzijde en vervolgens de oostzijde.

Aanbrengen trottoirbanden
Van 27 september tot en met 12 oktober wordt begonnen met het aanbrengen van trottoirbanden.

Vervangen bestaande asfaltverharding
Van 13 oktober tot 16 oktober wordt het bestaande asfalt verwijderd en vervangen door nieuw asfalt.

Aanbrengen laatste deklaag
De laatste stap is het aanbrengen van de toplaag met markering. Dit gebeurt op 23 oktober waarbij ook ’s avonds en ’s nachts wordt doorgewerkt.

Wanneer wordt de wegafgesloten en gelden er omleidingen?
Om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren, wordt de N226 drie keer helemaal afgesloten voor verkeer:

  • Vanaf vrijdagochtend 13 oktober, 06:00 uur tot maandagochtend 16 oktober, 06:00 uur
  • Vanaf maandagochtend 16 oktober, 00:00 uur en dinsdagavond 17 oktober, 24:00 uur vanwege de aanleg van een verderop gelegen rotonde op de T-kruising N226-Leusbroekerweg (rotonde De Mof).
  • Vanaf maandagochtend 23 oktober, 06:00 uur tot dinsdagochtend 24 oktober, 06:00 uur. Ook de Treekerweg is dan afgesloten voor doorgaand verkeer.

Tijdens de wegafsluitingen geldt een omleidingsroute voor het doorgaande verkeer. Dit geldt ook voor het openbaar vervoer. De omleidingsroute loopt van de N224 (Zeisterweg) in Woudenberg via de N227 (Doornseweg) naar de N221 in Amersfoort. De N226 blijft beschikbaar als aanrijroute voor Leusden. Op deze kaart kunt u zien hoe u kunt omrijden.

U wordt via tekstkarren geïnformeerd over de actuele situatie en omleidingsroutes.

Bereikbaarheid voor omwonenden en hulpdiensten
Alle aan- en omwonenden van de Arnhemseweg en de Treekerweg kunnen tijdens de werkzaamheden hun woning bereiken. Waar nodig worden verkeersregelaars ingezet om het bestemmingsverkeer op een veilige manier te begeleiden. Bij calamiteiten krijgen de nood- en hulpdiensten altijd een veilige en snelle doorgang.

Slag om de arm
Bij alle wegwerkzaamheden kunnen onvoorziene omstandigheden roet in het eten gooien, waardoor het werk moet worden uitgesteld naar een later moment. Bijvoorbeeld als het lange tijd achter elkaar regent. Asfalteren en belijning aanbrengen is dan niet verstandig, omdat de kwaliteit van het resultaat onvoldoende zal zijn. Als de werkzaamheden uitlopen, wordt u hierover geïnformeerd.

Wilt u op de hoogte blijven van alle werkzaamheden aan Utrechtse provinciale wegen? Volg @werkaandewegutr op Twitter.