Opvang minderjarige vluchtelingen in Leusden

De gemeenten Leusden en Woudenberg ondersteunen het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) bij de noodopvang van alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV) in de Internationale School Voor Wijsbegeerte, het ISVW hotel in Leusden. De groep van tussen de 30 en 45 jonge vluchtelingen, van 14 tot en met 17 jaar oud, krijgt vanaf 6 december a.s. onderdak in het bijgebouw van het hotel aan de Dodeweg 8. De opvang is voor de duur van 1 maand.

Met de opvang van jongeren in de gemeente Leusden, nemen Leusden en Woudenberg gezamenlijk de verantwoordelijkheid en leveren zij een bijdrage aan de oplossing van de acute situatie die in de opvang van vluchtelingen is ontstaan. Dit is een breed gedragen wens van de Leusdense gemeenteraad die hiertoe het college onlangs opriep in een motie. Het past ook bij de traditie dat de Leusdense samenleving en gemeente zich gastvrij opstelt voor vluchtelingen die hulp nodig hebben. De noodopvang in de ISVW is gepland voor de duur van 1 maand. De ISVW heeft de ruimte dan weer nodig voor andere gasten.

De gemeente Woudenberg biedt ondersteuning aan bij de opvang van de vluchtelingen, zoals gemeente Leusden in 2015 ondersteuning heeft geboden bij de opvang van vluchtelingen in de gemeente Woudenberg.

De jongeren die in Leusden komen zijn zogenoemde ‘alleenstaande minderjarige vluchtelingen’. In dit geval kinderen van 14 tot en met 17 jaar die zonder ouders of andere personen die het gezag hebben naar Nederland zijn gekomen. Omdat het om een relatief korte periode van opvang gaat en een groot deel hiervan in de vakantieperiode valt, wordt er geen onderwijs geboden aan de vluchtelingen. Wel zoekt het COA naar mogelijkheden voor dagbesteding. Daarvoor maakt zij graag gebruik van de lokale verenigingen en netwerken. Inwoners en organisaties die een activiteit voor jongeren willen organiseren, kunnen zich melden bij het COA. 

Meer informatie
Op de website van de gemeente Leusden wordt het laatste nieuws over de opvang gepubliceerd en zijn antwoorden op de meest gestelde vragen te vinden. Voor andere vragen en opmerkingen kunnen inwoners contact opnemen met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) door een e-mail sturen naar leusden@coa.nl. 

Organiseren activiteiten
Het COA is op zoek naar inwoners en organisatie die activiteiten willen organiseren voor de jongeren. Zij kunnen zich melden bij Mohamed Ali Sharmaake van het COA, via sharmaakemohamedali@coa.nl