Adviesraad Sociaal Domein

De adviesraad is door de gemeente ingesteld. De adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies op het beleid van de gemeente dat betrekking heeft op het Sociaal Domein. Hieronder vallen de Participatiewet, de Jeugdwet, de Wmo. Meedenken en adviseren is een vorm van burgerparticipatie. De leden hebben zitting op persoonlijke titel vanwege hun affiniteit met het Sociaal Domein.
De belangen van de inwoners van Woudenberg zijn uitgangspunt van hun adviezen.

De samenkomsten van de Adviesraad zijn openbaar. Wilt u deelnemen? We stellen het op prijs als u dat (uiterlijk op maandag vóór de bijeenkomst) even laat weten via onderstaand mailadres. 

Jaarverslag 2023 Adviesraad Sociaal Domein (pdf, 306 KB)

Jaarverslag 2022 Adviesraad Sociaal Domein (pdf, 360 KB)​​​​​​​

Aanvang: 20:00 uur tot uiterlijk 22:00 uur

  • 17 januari
  • 20 maart
  • 8 mei
  • 19 juni
  • 28 augustus
  • 25 september
  • 23 oktober
  • 27 november

Contact met de Adviesraad Sociaal Domein

Voor contact met de adviesraad kunt u een e-mail sturen naar ASDWoudenberg@gmail.com.