Adviesraad Sociaal Domein

De adviesraad is door de gemeente ingesteld. De adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies op het beleid van de gemeente dat betrekking heeft op het Sociaal Domein. Hieronder vallen de Participatiewet, de Jeugdwet, de Wmo. Meedenken en adviseren is een vorm van burgerparticipatie. De leden hebben zitting op persoonlijke titel vanwege hun affiniteit met het Sociaal Domein.
De belangen van de inwoners van Woudenberg zijn uitgangspunt van hun adviezen.

Contact met de Adviesraad Sociaal Domein

Voor contact met de adviesraad kunt u een e-mail sturen naar ASDWoudenberg@gmail.com.