Bestuurlijke samenwerkingen

Gemeenschappelijke regelingen 
•    Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD)
•    GGD Midden-Nederland
•    Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
•    afvalverwijdering Utrecht (AVU)
•    Sociaal Werkvoorzieningsschap Amersfoort e.o (RWA)

Deelnemingen
•    N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
•    Vitens N.V.
•    Inkoop Bureau Midden Nederland (IBMN)
•    N.V. ROVA

Stichtingen/Coöperaties
•    Stichting Openbaar Primair Onderwijs Eem-Vallei Educatief
•    Coöperatie De Kleine Schans

Bestuursconvenant
•    Bureau Regio Amersfoort