Bestrijding eikenprocessierups

In de maanden mei t/m augustus is de eikenprocessierups weer actief. De afgelopen jaren waren warm en leidde tot een explosie van het aantal rupsen. De haartjes van deze rups kunnen gezondheidsklachten, zoals jeuk, huiduitslag of irritaties aan ogen of luchtwegen veroorzaken. Daarom laat de gemeente op veel plekken de rupsen preventief bestrijden. Ziet u de eikenprocessierups in een boom in de openbare ruimte? Maak melding via de gemeente of in Fixi.

Preventieve bestrijding
Onlangs is er gestart met het preventief bestrijden van de eikenprocessierups. Dit gebeurt door eikenbomen te bespuiten met een biologisch middel. Hierdoor wordt voorkomen dat de rupsen zich ontwikkelen en leidt tot minder overlast later in het jaar. Een gespecialiseerd bedrijf voert de werkzaamheden uit en de bestrijding vindt vooral in de avonduren plaats.

Komt de rups toch in een boom, dan wordt deze met speciale stofzuigers weggezogen. Als er veel meldingen binnenkomen kunnen niet alle nesten even snel verwijderd worden. Locaties met een groot risico op overlast hebben prioriteit, zoals woonwijken en speeltuinen.

Op welke locaties worden bomen preventief behandeld?
Binnen de bebouwde kom worden alle zomereiken, die eigendom van de gemeente zijn, bespoten. Vanwege de Wet natuurbescherming mogen niet op alle locaties buiten de bebouwde kom bomen bespoten worden. Dit geldt bijvoorbeeld op de Dashorsterweg en de Kolfschoterdijk. Afhankelijk van de locatie en de omvang van de aantasting wordt besloten om de nesten wel of niet op te laten zuigen.

Natuurlijke vijanden
Het zaaien van inheemse bloemen en dan met name vroege bloeiers (mei/juni), zoals fluitenkruid, paardenbloem, hoefblad en madelief zorgen voor insecten en roofinsecten. Deze helpen de eikenprocessierups verwijderen. Ook koolmezen, sluipwespen en kevers helpen hierbij.

Wat kunt u zelf doen?
Vermijd in ieder geval elk contact met de rups en resten ervan, zoals vrijgekomen brandharen en lege nesten. De brandharen van de rups kunnen klachten veroorzaken zoals jeuk, huiduitslag of irritaties aan ogen of luchtwegen. Zorg bij een bezoek aan een (natuur-)gebied met rupsen voor goede bedekking van de hals, armen en benen en ga niet op de grond zitten. Na aanraking van de rups of haren niet gaan krabben of wrijven, maar de huid of ogen goed wassen of spoelen met water. De klachten verdwijnen in het algemeen binnen twee weken. Een zachte crème met kamfer of menthol kan verlichting bieden. Neem bij ernstige klachten contact op met uw huisarts.

Nest ontdekt?
Wanneer u (een nest van) de eikenprocessierups in uw omgeving ontdekt kunt u dit melden bij de gemeente via info@woudenberg.nl, bellen naar 14033 of maak een melding in Fixi. De gemeente geeft de melding door aan het gespecialiseerde bedrijf. Zit de eikenprocessierups in een boom op uw eigen terrein? Schakelt u dan zelf een gespecialiseerd bedrijf in.

Meer informatie? Eikenprocessierupsen en gezondheid · GGD Leefomgeving