Gladheidsbestrijding

Strooiseizoen
In het winterseizoen (november t/m maart) is het bestrijden van gladheid op wegen en fietspaden een belangrijke taak van de gemeente. In deze periode worden de weersvoorspellingen goed in de gaten gehouden. De gladheidsbestrijding in de gemeente Woudenberg, binnen en buiten de bebouwde kom, wordt geheel door de buitendienst uitgevoerd. De medewerkers van de buitendienst zijn dag en nacht paraat om de gladheid te bestrijden.

Strooibeleid
De gemeente strooit preventief, voordat het (volgens weersvoorspelling) glad wordt. Dat is meestal in de (voor)avond en/of ’s morgens vroeg voor de ochtendspits. Als het langer glad is of als er sneeuw ligt, blijven we strooien en indien nodig sneeuw schuiven. Als we besluiten om te strooien, dan zijn de strooiwagens binnen een half uur op de weg.

De buitendienst kan niet overal strooien. Het uitgangspunt is dat iedereen op een redelijke afstand een ‘schone’ weg kan bereiken. Hoofdroutes met doorgaande wegen en fietspaden hebben hoge prioriteit en worden altijd als eerste gestrooid. Ook de ontsluitingswegen van de wijken en alle buitenwegen worden gestrooid.

Strooiroutes
In het kaartje hieronder staan de strooiroutes. Alle wegen in het buitengebied worden ook gestrooid.