Parkeren in Woudenberg

 • In het centrum van Woudenberg kunt u gratis parkeren
 • De meeste parkeerplaatsen in het centrum bevinden zich in een parkeerschijfzone (blauwe zone), u heeft hiervoor een parkeerschijf nodig
 • Wilt u langer dan 2 uur parkeren in het centrum dan kunt u parkeren bij het Cultuurhuis, Julianaplein of Kerkplein
 • U koopt een parkeerschijf bij een tankstation of supermarkt
 • Woont of werkt u in de Dorpsstraat of De Nieuwe Poort dan kunt u in sommige gevallen een ontheffing voor de blauwe zone aanvragen

De meeste parkeerplaatsen in het centrum bevinden zich in een parkeerschijfzone (blauwe zone), u heeft hiervoor een parkeerschijf nodig. U koopt een parkeerschijf bij een tankstation of supermarkt. De parkeerschijf moet worden gebruikt op maandag tot en met donderdag en op zaterdag van 8.00-18.00 uur. Op vrijdag gebruikt u de parkeerschijf van 8.00 – 21.00 uur. U kunt maximaal 2 uur parkeren. 

Het is verboden om caravans, vouwwagens en andere (aanhang)wagens langer dan drie achtereenvolgende dagen te parkeren op de openbare weg. Dit is op basis van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening). 

Ervaart u overlast van een caravan of andere voorwerpen dan kunt u dit melden bij de gemeente. U moet dan de locatie en het kenteken doorgeven.

 • Woont of werkt u tussen Dorpstraat nummer 1 en Voorstraat nummer 45 of de Nieuwe poort (nummer1 tot en met 9 oneven), dan kunt u een ontheffing voor de blauwe zone aanvragen bij de gemeente.
 • De gemeente verstrekt in principe één ontheffing per adres. 
 • De ontheffing is maximaal 3 jaar geldig.
 • De ontheffing kost € 41,70 per aanvraag. 
Ontheffing blauwe zone aan vragen (pdf, 200 KB)

De bewoners van de nummers 1-47 oneven (Prins Bernhardstraat) hebben recht op één parkeervergunning voor een eigen voertuig (op kenteken) en één ontheffing voor bezoekers.

U kunt een ontheffing aanvragen voor: 

 • Spitsafsluiting Voskuilerdijk

De volgende aanvragers komen in aanmerking voor een ontheffing:

 1. Aanvragers die wonen binnen het gebied dat begrenst is door de Moorsterbeek, Burgstederweg, N802, N224 en het Valleikanaal evenals aanvragers aan de Leusbroekerweg en de Lange Steeg.
 2. Aanvragers van buiten het onder a omschreven gebied die tijdens spitstijden een perceel in het onder a omschreven gebied als reisdoel hebben.
 3. Artsen en hulpdiensten.
 • Inrijverbod Ekris

De volgende aanvragers komen in aanmerking voor een ontheffing:

 1. Aanvragers die wonen aan de Ekris.
 2. Aanvragers die een perceel liggend aan de Ekris als reisdoel hebben.
 3. Artsen en hulpdiensten

De ontheffingen kosten € 37,90 per aanvraag.

Ontheffing verkeersmaatregel aanvragen (pdf, 162 KB)

Bent u een bestuurder met een lichamelijke beperking en heeft u geen parkeerplaats bij uw huis en uw voertuig staat geregistreerd op uw woonadres? Dan kunt u in aanmerking komen voor een gereserveerde parkeerplaats bij uw woning en/of werkplek. Op deze pagina leest u hier meer over.