Samenstelling college en B&W

Het college van de gemeente Woudenberg bestaat uit de burgemeester en de drie wethouders. Samen vormen zij het dagelijkse bestuur van de gemeente. Zij hebben ieder hun eigen taakgebied. De gemeentesecretaris is secretaris en eerste adviseur van het college.

Magda Jansen-van Harten is sinds 2022 burgemeester van de gemeente Woudenberg. Samen met de wethouders vormt zij het college van B&W; het dagelijkse bestuur van de gemeente. Vanuit de ambtelijke organisatie wordt het college van B&W bijgestaan door de gemeentesecretaris. Naast voorzitter van het college is de burgemeester ook voorzitter van de gemeenteraad.

Portefeuille

 • Bestuursstijl, communicatie en relatiebeheer
 • Coördinatie maatschappelijke initiatieven
 • Versterken lokale democratie
 • Regionale samenwerking
 • Openbare orde en veiligheid
 • Handhaving en toezicht
 • Personeelsbeleid en werkgeverschap
 • Algemene bestuurlijke zaken
 • Opvang Oekraïense vluchtelingen

Nevenfuncties

 • Lid kopgroep Weerbaar Bestuur K80
 • Voorzitter Stuurgroep Platform Veilig Ondernemen Midden-Nederland
 • Bestuurslid van het Cultuurfonds Utrecht

Wethouder Henk Jan Molenaar is sinds 2022 namens de SGP wethouder in Woudenberg. Hij is verantwoordelijk voor:

Portefeuille

 • Omgevingsvisie
 • Ruimtelijke plannen
 • Vitaal platteland
 • Monumenten en erfgoed
 • Financiën en belastingen
 • Grondbedrijf
 • Vitaal Dorpshart
 • Vastgoed
 • Project Hoevelaar
 • Dienstverlening
 • Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug

Wethouder Rik Dekker is sinds juli 2024 namens PvdA-GroenLinks wethouder in Woudenberg. Hij is verantwoordelijk voor:

 • Jeugd en Gezin
 • Onderwijs en leerplicht
 • Opvang en integratie nieuwkomers
 • Maatschappelijke ondersteuning
 • Participatie, werk en inkomen
 • Gezonde leefstijl
 • Kunst en Cultuur
 • Wonen
 • Duurzame leefomgeving

Wethouder Daphne Boeve - de Kruif is sinds 2022 namens CDA wethouder in Woudenberg. Zij is verantwoordelijk voor:

Portefeuille

 • Stimuleren burger- en overheidsparticipatie
 • Milieu en afvalketen
 • Sport
 • Energietransitie (RES)
 • Duurzame economie, toerisme en recreatie
 • Bedrijvigheid, bedrijventerrein
 • Mobiliteit en verkeer
 • Integraal Beheer Openbare ruimte
 • Project Zuid Oost

Tijdelijk Wethouder Anne Kuik vervangt wethouder Boeve-de Kruif voor een periode van 16 weken, waarna een verlenging van 16 weken mogelijk is. De verwachting is dat zij de portefeuilles waarneemt tot en met 3 september 2024.

Portefeuille

 • Integraal beheer Openbare ruimte
 • Stimuleren burger- en overheidsparticipatie
 • Milieu en afvalketen
 • Sport
 • Energietransitie (RES)
 • Duurzame economie, toerisme en recreatie
 • Bedrijvigheid, bedrijventerrein
 • Mobiliteit en verkeer
 • Project Zuid Oost

Afspraak maken met college

Wilt u een afspraak maken met één van de collegeleden? Dan kunt u tijdens kantooruren bellen met het bestuurssecretariaat 14033. U kunt ook een e-mail sturen naar het secretariaat.

Aanvraag openbare optredens

Heeft u een feestelijk of officieel moment waar u de burgemeester, wethouder(s) of kinderburgemeester voor wilt uitnodigen? Bijvoorbeeld voor een opening, een jubileum of een werkbezoek. Dan kunt u een aanvraag doen voor een publiek optreden via de mail.

De aanvraag dient 6 weken voor het begin van de festiviteit ingevuld te worden. Binnen 2 werkdagen ontvangt u een bevestiging van ontvangst. En binnen 2 weken neemt het bestuurssecretariaat telefonisch of per mail contact met u op. U kunt de email sturen naar secretariaat@woudenberg.nl.

Gemeentesecretaris Duncan Ruseler is 1 maart 2022 gestart bij de gemeente Woudenberg. 

Nevenfuncties

 • Voorzitter Raad van Toezicht van Studio de Bakkerij
 • Bestuurslid Carnavalsvereniging Poeldijk

Kinderburgemeester Fedde de Graaf praat met de burgemeester en de gemeente over onderwerpen die belangrijk zijn voor kinderen. Ook is hij bij ceremoniële gelegenheden, zoals de Nieuwsjaarsontmoeting, Koningsdag en de avondvierdaagse aanwezig. De kinderburgemeester wordt jaarlijks door kinderen van een van de Woudenbergse basisscholen gekozen.

Contact met de kinderburgemeester
Heb je een vraag, een idee of wil je hem ergens voor uitnodigen? Of wil je meer informatie over het kinderburgemeesterschap? Neem dan contact op met het secretariaat.
Je kan een email sturen naar kinderburgemeester@woudenberg.nl.

2018-2019 Rosa Kelder (De Olijfboom)
2019-2020 Tim Hagemann (Julianaschool)
2020-2021 Nienke Sinkeldam (Jan Ligthart)
2021-2022 Sara Scholte (Griftschool)
2022-2023 Nathan de Leeuw (Wartburg)
2023-2024 Fedde de Graaf (De Olijfboom)