Samenstelling college en B&W

Het college van de gemeente Woudenberg bestaat uit de burgemeester en de drie wethouders. Samen vormen zij het dagelijkse bestuur van de gemeente. Zij hebben ieder hun eigen taakgebied. De gemeentesecretaris is secretaris en eerste adviseur van het college.

Magda Jansen-van Harten is sinds 2022 burgemeester van de gemeente Woudenberg. Samen met de wethouders vormt zij het college van B&W; het dagelijkse bestuur van de gemeente. Vanuit de ambtelijke organisatie wordt het college van B&W bijgestaan door de gemeentesecretaris. Naast voorzitter van het college is de burgemeester ook voorzitter van de gemeenteraad.

 

Portefeuille

 • Bestuursstijl, communicatie en relatiebeheer
 • Coördinatie maatschappelijke initiatieven
 • Versterken lokale democratie
 • Regionale samenwerking
 • Openbare orde en veiligheid
 • Handhaving en toezicht
 • Personeelsbeleid en werkgeverschap
 • Algemeen bestuurlijke zaken

Wethouder Henk Jan Molenaar is sinds 2022 namens de SGP wethouder in Woudenberg. Hij is verantwoordelijk voor:

Portefeuille

 • Omgevingsvisie
 • Ruimtelijke plannen
 • Vitaal platteland
 • Monumenten en erfgoed
 • Financien en belastingen
 • Grondbedrijf
 • Vitaal dorpshart
 • Vastgoed
 • Project Hoevelaar

Wethouder Moniek van de Graaf is sinds 2022 namens de Partij van de arbeid en Groenlinks wethouder in Woudenberg. Zij is verantwoordelijk voor:

Portefeuille

 • Wonen
 • Duurzame leefomgeving
 • Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug
 • Jeugd en gezin
 • Maatschappelijke Ondersteuning
 • Participatie, werk en inkomen
 • Onderwijs en leerplicht
 • Gezonde leefstijl
 • Opvang en integratie nieuwkomers
 • Kunst en Cultuur

Wethouder Daphne de Kruif is sinds 2022 namens CDA wethouder in Woudenberg. Zij is verantwoordelijk voor:

Portefeuille

 • Stimuleren burger- en overheidsparticipatie
 • Milieu en afvalketen
 • Sport
 • Energietransitie (RES)
 • Duurzame economie, toerisme en recreatie
 • Bedrijvigheid, bedrijventerrein
 • Mobiliteit en verkeer
 • Integraal Beheer Openbare ruimte
 • Project Zuid Oost

Gemeentesecretaris Duncan Ruseler is 1 maart 2022 gestart bij de gemeente Woudenberg. 

Nevenfuncties
Voorzitter Raad van Toezicht van Studio de Bakkerij
Bestuurslid Carnavalsvereniging Poeldijk

Wilt u een afspraak maken met één van de collegeleden? Dan kunt u tijdens kantooruren bellen met het bestuurssecretariaat 14033. U kunt ook een e-mail sturen naar het secretariaat.