Samenstelling college en B&W

Het college van de gemeente Woudenberg bestaat uit de burgemeester en de drie wethouders. Samen vormen zij het dagelijkse bestuur van de gemeente. Zij hebben ieder hun eigen taakgebied. De gemeentesecretaris is secretaris en eerste adviseur van het college.

Magda Jansen-van Harten is sinds 2022 burgemeester van de gemeente Woudenberg. Samen met de wethouders vormt zij het college van B&W; het dagelijkse bestuur van de gemeente. Vanuit de ambtelijke organisatie wordt het college van B&W bijgestaan door de gemeentesecretaris. Naast voorzitter van het college is de burgemeester ook voorzitter van de gemeenteraad.

 

Portefeuille

 • Bestuursstijl, communicatie en relatiebeheer
 • Coördinatie maatschappelijke initiatieven
 • Versterken lokale democratie
 • Regionale samenwerking
 • Openbare orde en veiligheid
 • Handhaving en toezicht
 • Personeelsbeleid en werkgeverschap
 • Algemeen bestuurlijke zaken

Wethouder Henk Jan Molenaar is sinds 2022 namens de SGP wethouder in Woudenberg. Hij is verantwoordelijk voor:

Portefeuille

 • Omgevingsvisie
 • Ruimtelijke plannen
 • Vitaal platteland
 • Monumenten en erfgoed
 • Financien en belastingen
 • Grondbedrijf
 • Vitaal dorpshart
 • Vastgoed
 • Project Hoevelaar

Wethouder Moniek van de Graaf is sinds 2022 namens de Partij van de arbeid en Groenlinks wethouder in Woudenberg. Zij is verantwoordelijk voor:

Portefeuille

 • Wonen
 • Duurzame leefomgeving
 • Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug
 • Jeugd en gezin
 • Maatschappelijke Ondersteuning
 • Participatie, werk en inkomen
 • Onderwijs en leerplicht
 • Gezonde leefstijl
 • Opvang en integratie nieuwkomers
 • Kunst en Cultuur

Wethouder Daphne Boeve - de Kruif is sinds 2022 namens CDA wethouder in Woudenberg. Zij is verantwoordelijk voor:

Portefeuille

 • Stimuleren burger- en overheidsparticipatie
 • Milieu en afvalketen
 • Sport
 • Energietransitie (RES)
 • Duurzame economie, toerisme en recreatie
 • Bedrijvigheid, bedrijventerrein
 • Mobiliteit en verkeer
 • Integraal Beheer Openbare ruimte
 • Project Zuid Oost

Afspraak maken met college

Wilt u een afspraak maken met één van de collegeleden? Dan kunt u tijdens kantooruren bellen met het bestuurssecretariaat 14033. U kunt ook een e-mail sturen naar het secretariaat.

Aanvraagformulier openbare optredens

Heeft u een feestelijk of officieel moment waar u de burgemeester, wethouder(s) of kinderburgemeester voor wilt uitnodigen? Bijvoorbeeld voor een opening, een jubileum of een werkbezoek. Dan kunt u een aanvraag doen voor een publiek optreden via onderstaande link.

De aanvraag dient 6 weken voor het begin van de festiviteit ingevuld te worden. Binnen 2 werkdagen ontvangt u een bevestiging van ontvangst. En binnen 2 weken neemt het bestuurssecretariaat telefonisch of per mail contact met u op. Het ingevulde formulier kunt u mailen naar secretariaat@woudenberg.nl.

Aanvraagformulier openbare optredens. (docx, 45 KB)

Gemeentesecretaris Duncan Ruseler is 1 maart 2022 gestart bij de gemeente Woudenberg. 

Nevenfuncties
Voorzitter Raad van Toezicht van Studio de Bakkerij
Bestuurslid Carnavalsvereniging Poeldijk

Kinderburgemeester Nathan de Leeuw praat met de burgemeester en de gemeente over onderwerpen die belangrijk zijn voor kinderen. Ook is hij bij ceremoniële gelegenheden, zoals Koningsdag, de avondvierdaagse en de opening van een speeltuin. De kinderburgemeester wordt jaarlijks door kinderen van een van de Woudenbergse basisscholen gekozen.

Contact met de kinderburgemeester
Heb je een vraag, een idee of wil je hem ergens voor uitnodigen? Of wil je meer informatie over het kinderburgemeesterschap? Neem dan contact op met het secretariaat.
Je kan een email sturen naar kinderburgemeester@woudenberg.nl.

Column kinderburgemeester

Wat heb ik als kinderburgemeester mooie en indrukwekkende Oranje activiteiten achter de rug. Ik heb veel mogen doen en super veel geleerd over vrede en vrijheid.

Het begon met de Koningsspelen op 21 april. Samen met de wethouders heb ik een kijkje genomen bij deze grote sportdag. Bijzonder om zoveel kinderen tegelijk te zien sporten en gezond natuurlijk!

Daarna op 26 april kwam de lintjesregen. De dag waarop mensen die heel erg hun best hebben gedaan om anderen te helpen een speciale prijs, 'een lintje' kregen. Hier mocht ik, samen met de burgemeester en de wethouders, alle mensen begroeten bij de deur. En wat was het druk, want er werden wel zeven lintjes uitgereikt en de burgemeester vertelde mij dat dit echt heel veel was.

En dan Koningsdag 2023. De verjaardag van de koning. Deze dag had ik een fantastische taak! Want ik mocht de winnaar van de mooist versierde fiets bekendmaken en een ijsprijs uitreiken. De prijs was voor Chloë Noordeloos met haar toffe eenhoornfiets. En Chloë heb je al een lekker ijsje gehaald bij De IJswinckel?

Na deze feestelijke dagen werden de mensen herdacht die tijdens de Tweede Wereldoorlog en andere oorlogen in de wereld zijn omgekomen. Mensen die heel hard hebben gevochten en gestreden om de oorlog te stoppen.

Tijdens dodenherdenking op 4 mei mocht ik in de grote kerk het gedicht 'De rovers van de vrijheid' voorlezen. Ik had heel goed geoefend elke avond, dus zenuwachtig was ik eigenlijk niet. Na de herdenking in de kerk liepen we in stilte naar het oorlogsmonument. Dat was de stille tocht. Erg indrukwekkend.

En op 5 mei vierden we onze vrijheid. Hardlopers hebben uit Wageningen het bevrijdingsvuur naar Woudenberg gebracht. En, samen met de burgemeester heb ik het Bevrijdingsvuur aangestoken. Zo wat was dat gaaf!

Ik vind het heel belangrijk dat we stilstaan bij het verleden. Want ook ik wil dat mensen nooit meer zulke verschrikkelijke dingen doen. Maar jammer genoeg gebeurt het nog steeds; denk aan Oekraïne.

Ik ben blij dat ik in het mooie Woudenberg woon. Een plek waar ik mezelf veilig voel en iedereen vrij en gelijk is. Zoals u misschien wel gelezen heeft. Als kinderburgemeester zoek ik uit of racisme een probleem is op scholen. En ik kan u vertellen dat ik dit probleem nog niet heb gevonden. Gelukkig maar. Het is belangrijk dat we lief zijn voor elkaar en elkaar respecteren zoals we zijn. Dat is vrijheid. 

Kinderburgemeester
Nathan de Leeuw

2018-2019 Rosa Kelder (De Olijfboom)
2019-2020 Tim Hagemann (Julianaschool)
2020-2021 Nienke Sinkeldam (Jan Ligthart)
2021-2022 Sara Scholte (Griftschool)
2022-2023 Nathan de Leeuw (Wartburg)
2023-2024 ........ (De Olijfboom)