Verbouwing De Olijfboom

Woudenberg groeit hard. Door de toename van het aantal inwoners hebben we meer plek nodig om onze jongste Woudenbergers onderwijs te kunnen bieden. Er staat daarom een uitbreiding van basisschool de Olijfboom op de planning. Om te zorgen voor een goede bereikbaarheid van de school is het ook nodig om aanpassingen te maken in de openbare ruimte rondom de school. Op dit moment zitten we nog in de voorbereidingsfase. De verwachting is dat in de eerste helft van 2023 het bestemmingsplan ter inzage komt te liggen. U heeft dan de mogelijkheid om op dit plan te reageren.

De olijfboom heeft bijna 400 leerlingen, waar gaan ze hun pauzes houden?
De invulling van de pauzes en buitenlessen veranderen niet met de uitbreiding van de school. Er komt extra pleinruimte bij met de uitbreiding en het weghalen van de tijdelijke units. 

Is een 'auto te gast' situatie wel wenselijk kijkend naar de veiligheid van fietsers?
We kijken naar een verkeersveilige situatie. Auto te gast is hierbij een scenario die we onderzoeken. Dit scenario bespreken we met een verkeerskundig bureau.

Zijn zebrapaden en verkeersplateaus een mogelijkheid?
We nemen de veiligheid van voetgangers uiteraard mee. Er is regelgeving omtrent zebrapaden in woonwijken. We kijken ook naar andere mogelijkheden.

Waar komt de opening van het plein?
De hoofdingang van de school komt aan de noordzijde. Hier komt ook een veilige wachtplek voor ouders. Logischerwijs komt hier ook de opening van het plein. Dat is dan ook aan de noordzijde (fietspad). 

Kan De Maat ter hoogte van De Bosrand/fietspad afgesloten worden? Om vervolgens De Maat via de John F. Kennedylaan bereikbaar te maken?
Dit initiatief is vooral vanuit de buurt gekomen. Het levert een betere verkeersveiligheid op doordat er een kruising minder is. De Bosrand is daardoor alleen een toegang tot de Camp. We nemen dit initiatief mee in verder planontwikkeling.

Kunnen de tijden van de gemeentewerf worden aangepast?
We bespreken dit punt. Dit heeft invloed op verschillende aspecten, hierover zijn we in gesprek.

Kunnen er meer parkeerplaatsen komen voor bewoners?
De huidige parkeerplaatsen t.h.v. de school/werf komen te vervallen. Op de parkeerplaats bij de Camp zijn voldoende parkeerplaatsen die gebruikt kunnen worden. We kijken wat de mogelijkheden zijn voor De Maat.

Communiceert de gemeente met Arcom en helpen ze actief mee om de stoppende auto's tegen te gaan?
De gemeente werkt samen met de school en Arcom om een goed plan neer te leggen. De veiligheid en verkeerssituatie is daar onderdeel van. 

Is het mogelijk om de parkeerplaatsen op De Bosrand voor vergunninghouders te bestempelen?
Deze vraag wordt meegenomen in het ontwerp.