Verkiezingen 2023

Voorlopige uitslag Provinciale Staten verkiezing 2023

Alle stemmen zijn geteld voor de Provinciale Staten verkiezing. Uit deze getelde stemmen komt de onderstaande voorlopige uitslag.

DE UITSLAG

Kiesgerechtigden 10.663
Stemmers 7.811
Opkomst 73,25%

Partij Provinciale Staten Waterschappen
GroenLinks 392
VVD 697 557
FvD 182  
CDA 695 683
D66 256  
PvdA 241 279
ChristenUnie 568 739
PVV 263
Partij voor de Dieren 213 304
SP 94
SGP 1838 2126
50plus 113 154
Denk 16
Zwarte Piet is Zwart 12
BBB 1576 1679
Ja21 258  
Volt 114  
BvNL 60 102
U26 Gemeenten 191  
Water Natuurlijk 392
Lokaal Waterbeheer 262
AWP 392
Ondernemend Water 55

Op woensdag 15 maart 2023 zijn de provinciale statenverkiezingen én de waterschapsverkiezingen. Door te stemmen, bepaalt u mee wat er de komende jaren in de provincie en bij het waterschap gebeurt.

Waar stemt u voor?

Nederland heeft 12 provincies. Iedere provincie heeft een eigen bestuur. Dit zijn de Provinciale Staten. De gemeente Woudenberg hoort bij de provincie Utrecht. Bij deze verkiezing kiest u de leden van de Provinciale Staten van de provincie Utrecht. Zij nemen belangrijke besluiten. Bijvoorbeeld over de aanleg en het onderhoud van wegen, tunnels en bruggen. En over de uitbreiding van steden en dorpen. 
 
Door te stemmen voor de Provinciale Staten heeft u ook invloed op de Eerste Kamer. De leden van alle Provinciale Staten kiezen namelijk de leden van de Eerste Kamer. De belangrijkste taak van de Eerste Kamer is het goedkeuren en afkeuren van nieuwe wetten.  

Meer informatie over de verkiezingen voor de Provinciale Staten vindt u hier: 

Er zijn in Nederland 21 waterschappen. Zij zorgen voor schoon water, voldoende water en beschermen Nederland tegen overstromingen. Iedere gemeente heeft een of meerdere waterschappen. In de gemeente Woudenberg is dat waterschap Vallei en Veluwe. Het waterschap heeft een algemeen bestuur. Bij deze verkiezing kiest u de leden van het algemeen bestuur. 

Meer informatie over het waterschap leest u op de website:  

Stemlokalen

Stemlokalen
De inwoners van Woudenberg kunnen op 15 maart stemmen bij de volgende locaties:

 • Het gemeentehuis
 • Sporthal De Camp
 • Kersentuin
 • De Schans
 • Hotel Schimmel
 • De Voorhof

De stemlokalen zijn open van 7:30 uur tot 21:00 uur. U kunt bij deze verkiezingen niet op maandag of dinsdag uw stem uitbrengen. Alle stemlokalen zijn toegankelijk voor mensen met een beperking.

Op www.hoewerktstemmen.nl wordt alles over stemmen uitgelegd. Wat zijn eigenlijk de verkiezingen voor de Provinciale Staten en het waterschap? Of wanneer mag u gaan stemmen? Vindt alle antwoorden door op de onderstaande knop te klikken.

Hoe werkt stemmen?

Wilt u stemmen voor de Provinciale Staten?

Dan moet u:

 • De Nederlandse nationaliteit hebben.
 • 18 jaar of ouder zijn op 15 maart 2023.
 • Ingeschreven zijn in een gemeente van de provincie Utrecht, op de dag van de kandidaatstelling (30-01-2023). 
 • Niet uitgesloten zijn van het kiesrecht. 

Wilt u stemmen voor het waterschap?

Dan moet u:

 • De Nederlandse nationaliteit hebben, EU-burger zijn of rechtmatig verblijf hebben.
 • 18 jaar of ouder zijn op 15 maart 2023.
 • Ingeschreven zijn in de gemeente Woudenberg, op de dag van de kandidaatstelling (30-01-2023).
 • Niet uitgesloten van het kiesrecht.
Informatie:

LET OP!

U ontvangt één of twee stempassen. Dit is afhankelijk van bovenstaande eisen. U ontvangt de stempas(sen) uiterlijk 14 dagen voor de stemdag (woensdag 15 maart 2023). 

Om te kunnen stemmen heeft u een stempas en een identiteitsbewijs nodig. U krijgt uw stempas thuisgestuurd. Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn. 

U ontvangt uw stempas thuis
Indien u voor beide verkiezingen mag stemmen, krijgt u twee persoonlijke stempassen thuisgestuurd. Één voor de provinciale statenverkiezing en één voor de waterschapsverkiezing. U ontvangt deze uiterlijk woensdag 1 maart 2023.

Uw stempas heeft een uniek nummer. De stempas is voor het stembureau het bewijs dat u nog niet bij een ander stembureau heeft gestemd. Met uw stempas kunt u stemmen in elk stemlokaal in de gemeente.

Stemmen na verhuizing naar een andere gemeente
Verhuist u in verkiezingstijd naar een andere provincie of naar een gebied van een ander waterschap? Dan kan het zijn dat u nog niet kunt stemmen voor uw nieuwe provincie of waterschap. Het adres waarop u op de dag van kandidaatstelling officieel staat ingeschreven, bepaalt waar u kunt stemmen. Bij de provinciale staten- en waterschapsverkiezingen is de dag van kandidaatstelling 30 januari 2023. Op het adres waar u dan staat ingeschreven, worden ook uw stempassen bezorgd.

Identiteitsbewijzen waarmee u kunt stemmen
Om te kunnen stemmen heeft u een stempas en een identiteitsbewijs nodig. U kunt een van deze identiteitsbewijzen meenemen:

 • paspoort;
 • identiteitskaart;
 • rijbewijs uit Nederland;
 • een geldig verblijfsdocument (enkel bij de waterschapsverkiezingen).

Kiezers met een dubbele nationaliteit kunnen zich ook identificeren met een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs uit een EER-land of een paspoort of identiteitskaart uit Zwitserland. Voor de waterschapsverkiezingen mag u zich ook legitimeren met een vreemdelingendocument.

Stemmen met een verlopen paspoort of identiteitsbewijs
Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn. Bij ‘geldig tot’ moet 16 maart 2018 staan of een datum daarna.

Heeft u geen identiteitsbewijs of is dit meer dan 5 jaar verlopen? En kunt u niet meer op tijd een nieuw identiteitsbewijs aanvragen? Dan kunt u een andere kiezer een schriftelijke volmacht verlenen om namens u te stemmen.

Download het aanvraagformulier (pdf, 722 KB) of haal het op aan de balie. U en de persoon die voor u gaat stemmen, vullen het formulier in. Het formulier moet uiterlijk vrijdag 10 maart door de gemeente zijn ontvangen.

Identiteitsbewijs gestolen of kwijt
Is uw identiteitsbewijs gestolen of bent u het kwijt? Met een verklaring van vermissing, afgegeven door de gemeente, kunt u toch stemmen. Neem behalve de verklaring en uw stempas ook een pasje met uw foto mee. Bijvoorbeeld een gepersonaliseerde OV-chipkaart.

Als u uw stempas kwijt bent geraakt of geen stempas heeft ontvangen, kunt u schriftelijk of mondeling in het gemeentehuis een vervangende stempas aanvragen. 

Schriftelijk
Tot uiterlijk vrijdag 10 maart 2023, 17.00 uur kunt u schriftelijk een vervangende stempas aanvragen.

 • Download hier (pdf, 676 KB) het aanvraagformulier. (Verzoek om een vervangende stempas)  
 • Maak een kopie van uw identiteitsbewijs. 
 • Stuur het ingevulde aanvraagformulier ‘verzoek om een vervangende stempas’ en de kopie van uw identiteitsbewijs naar de gemeente Woudenberg. Deze moeten uiterlijk vrijdag 10 maart 2023 17.00 uur door ons zijn ontvangen. 


Mondeling
Tot dinsdag 14 maart, 12.00 uur kunt u mondeling een vervangende stempas aanvragen in het gemeentehuis.  

 • Maak een afspraak in het gemeentehuis. 
 • Neem uw identiteitsbewijs mee. 
 • Tijdens uw afspraak in het gemeentehuis ontvangt u uw vervangende stempas. 

Let op: het adres waar u op 30 januari 2023 officieel staat ingeschreven, bepaalt in welke gemeente u de vervangende stempas kunt aanvragen.  

Kunt u niet stemmen omdat u bijvoorbeeld ziek bent of op vakantie in het buitenland? Dan kunt u iemand anders vragen om voor u te stemmen. Dit heet machtigen.

Let op: het initiatief tot het geven van een volmacht moet altijd van uzelf uitgaan!
Het is niet toegestaan (en zelfs strafbaar) om andere kiezers te benaderen met het verzoek om een volmacht te verlenen.

Hoe kan ik een andere kiezer machtigen?
U kunt op 2 manieren iemand vragen om voor u te stemmen:

 1. via uw stempas (onderhandse volmacht)
 2. via een machtigingsformulier (schriftelijke volmacht)


Iemand machtigen via de stempas (onderhandse volmacht)
Iemand machtigen via de stempas kunt u bijvoorbeeld doen als u ziek bent op de dag dat u wilt stemmen.
U mag zelf kiezen wie u machtigt. De persoon die voor u stemt (de gemachtigde) moet:

 • kiesgerechtigd zijn;
 • in dezelfde gemeente én dezelfde provincie of hetzelfde waterschap als u wonen. Als de persoon die voor u stemt (de gemachtigde) niet in uw gemeente woont dan kunt u een machtigingsformulier invullen (zie onder ‘schriftelijke volmacht’);
 • uw stem tegelijk met zijn/haar eigen stem uitbrengen.
   

Iemand machtigen via uw stempas werkt zo:

 • U vult de achterkant van uw stempas in. Doe dit samen met degene die u wilt machtigen, dan weet u zeker dat u de juiste persoon machtigt;
 • Geef de gemachtigde uw stempas (en een kopie) van uw identiteitsbewijs mee. Dit mag ook een goed leesbare foto van uw identiteitsbewijs op een mobiele telefoon of tablet zijn. 
 • De gemachtigde laat (de kopie van) uw identiteitsbewijs zien op het stembureau. De gemachtigde moet ook zijn/haar eigen identiteitsbewijs laten zien. 

Een gemachtigde kan per verkiezing voor maximaal 2 andere personen stemmen.

Iemand machtigen via een machtigingsformulier (schriftelijke volmacht)
U kunt ook een andere kiezer machtigen om voor u te stemmen via een machtigingsformulier. Dit heet een schriftelijke volmacht.
U kunt hiervoor een formulier ophalen bij de balie van de gemeente of downloaden via deze link (pdf, 722 KB). Het formulier moet uiterlijk vrijdag 10 maart bij de gemeente binnen zijn.

Met een schriftelijke volmacht kunt u iemand uit dezelfde gemeente of een andere gemeente machtigen om voor u te stemmen.
Een schriftelijke volmacht kunt u bijvoorbeeld gebruiken als:

 • u op de dag dat u kan stemmen niet in de gemeente bent. Bijvoorbeeld omdat u op vakantie bent of omdat u vanwege uw werk in het buitenland zit;
 • u geen kopie van uw identiteitsbewijs mee kan geven. Bijvoorbeeld omdat uw identiteitsbewijs langer dan 5 jaar verlopen is en u niet meer op tijd een nieuw identiteitsbewijs kan aanvragen.

De persoon die voor u stemt (de gemachtigde) moet:

 • kiesgerechtigd zijn;
 • in dezelfde provincie of hetzelfde waterschap als u wonen;
 • uw stem tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen.

Iemand machtigen met een machtigingsformulier werkt zo:

 • U en de persoon die voor u gaat stemmen (de gemachtigde) vullen het formulier in. Laat eerst degene die u wilt machtigen het formulier invullen voordat u dat zelf doet. Zo weet u zeker dat u de juiste persoon machtigt.
 • Het formulier moet uitelkijk vrijdag 10 maart bij de gemeente ontvangen zijn.
 • De gemachtigde ontvangt een volmachtbewijs waarmee hij/zij voor u kan stemmen. Deze volmacht kan niet meer worden ingetrokken.
 • De gemachtigde neemt het schriftelijke volmachtbewijs mee naar het stembureau. 
   

Hoe geef ik een veilige kopie van mijn identiteitsbewijs mee aan de persoon die ik wil machtigen?

Met de app KopieID van de Rijksoverheid, maakt u op een veilige manier een kopie van uw identiteitsbewijs. U kunt dan de foto en het Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar maken.

Let op: kijk goed op uw ID-bewijs waar uw BSN staat. Dit nummer kan zich ook bevinden in een (machine-leesbare) strook onderaan het document. Maak ook daar uw BSN onleesbaar.

Uw naam, geboortedatum, handtekening en de geldigheidsduur van het document zijn nodig voor de identificatie. Deze gegevens mag u dus niet onleesbaar maken.

Met de KopieID app kunt u ook een watermerk toevoegen aan de kopie. In dit watermerk vermeldt u het doel waarvoor u de kopie maakt en de datum waarop u de kopie maakt. U kunt de kopie vervolgens versturen of printen.

Ik wil iemand machtigen, maar ik kan geen handtekening zetten
Wilt u iemand machtigen, maar kunt u geen handtekening zetten en staat op uw identiteitsdocument “niet in staat tot tekenen”? Dan kunt u iemand machtigen om voor u te stemmen zonder handtekening.

U hoeft de schriftelijke volmacht of de machtiging via uw stempas dan niet te ondertekenen. De gemeente of het stembureau controleert of de opmerking ”niet in staat tot tekenen’’ ook in uw identiteitsdocument staat. Als dat zo is, kan iemand anders voor u stemmen.

Voor hoeveel mensen mag ik met een volmacht gaan stemmen?
U mag per verkiezing voor maximaal 2 andere kiezers een stem bij volmacht uitbrengen. Dit kan alleen tegelijk met het uitbrengen van uw eigen stem.

Kiezer moet het zelf vragen
Het initiatief om een andere kiezer te machtigen ligt altijd bij de kiezer zelf en niet bij de gemachtigde. Dit betekent dat de kiezer zélf iemand anders moet vragen om voor hem/haar te stemmen.

Stembureaus met Prokkelduo’s

De gemeente Woudenberg wil dat ook mensen met een verstandelijke beperking kunnen meedoen in de samenleving. Daarom zijn er tijdens de verkiezingen Prokkelduo’s actief. Deze bestaan uit een persoon met een (licht) verstandelijke beperking en een begeleider of maatje. Samen helpen ze mee op de stembureaus. Het begrip 'Prokkel' is bedacht door Stichting Prokkel. Het staat voor 'een prikkelende ontmoeting tussen iemand met een verstandelijke beperking en iemand zonder’. Kijk voor meer informatie op www.prokkel.nl.

Woensdag 15 maart 2023 waren prokkelduo Johanna en Caroline te gast bij Omroep Max. Kijk hier de uitzending terug.

 

Mogelijke fout melden

Vermoedt u dat er mogelijk een fout is gemaakt bij de waterschapsverkiezingen 2023? Dan kunt u dit melden bij Waterschap Vallei en Veluwe.

Stemmen tellen en het vaststellen van de uitslag

Op 15 maart om 21.00 uur sluit de stemming. Daarna starten de leden van de stembureaus met het tellen van de stemmen. U mag hiernaar komen kijken. De voorzitter van het stembureau zorgt ervoor dat het tellen goed verloopt.