Privacy

  • Wij vinden een goede verwerking van uw persoonsgegevens belangrijk.
  • U kunt erop vertrouwen dat de gemeente zorgvuldig en veilig met uw persoonsgegevens omgaat.
  • De gemeente werkt veel met persoonsgegevens van inwoners, medewerkers en (keten)partners. Persoonsgegevens worden voornamelijk verzameld voor het goed uitvoeren van de gemeentelijke wettelijke taken.
  • Op deze pagina vindt u informatie over hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens en over welke rechten u heeft op het gebied van privacy.
Download het privacybeleid (pdf, 86 KB)

In dit reglement laat gemeente Woudenberg zien op welke manier zij dagelijks omgaat met persoonsgegevens en privacy, en wat wettelijk wel en niet verantwoord is. Privacy speelt een belangrijke rol in de relatie tussen u als inwoner en de overheid en staat daarmee hoog op de bestuurlijke agenda. Gemeenten hebben de verantwoordelijkheid over persoonsgegevens en gegevensuitwisseling op alle terreinen waar ze actief zijn. Gemeenten zijn verplicht om zorgvuldig en veilig, proportioneel en vertrouwelijk om te gaan met het verzamelen, bewaren en beheren van persoonsgegevens van inwoners.

Download het privacyreglement (pdf, 129 KB)

U heeft er recht op dat de gemeente Woudenberg zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaat. Dat is vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere specifieke wetgeving, zoals de Wet basisregistratie persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet en de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer.

Download de privacyverklaring (pdf, 127 KB)

Wij hebben de werkprocessen waarin persoonsgegevens verwerkt in kaart gebracht in het Register van Verwerkingen. In dit register beschrijft de gemeente welke persoonsgegevens zijn verwerkt en voor welke doeleinden.

Download het Register van Verwerkingen (pdf, 124 KB)

Een e-mailbericht dat u ontvangt van een medewerker van de gemeente Woudenberg is informatief van aard, verstuurd op persoonlijke titel van de afzender en geldt niet als officiële uiting van een bestuursorgaan van de gemeente Woudenberg. Een officieel besluit kan niet uitsluitend via e-mail aan u worden verzonden. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde(n) is niet toegestaan. Indien u dit bericht ten onrechte ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren en het bericht daarna te vernietigen.

De gemeente Woudenberg gebruikt Google Analytics om de website zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de informatiebehoefte van onze bezoekers. Hiervoor bewaart de browser een klein tekstbestand, een zogenaamd cookie.

Een cookie is een klein bestand met een (uniek) nummer. Het wordt op uw computer geplaatst als u onze site bezoekt.

In een cookie worden de volgende gegevens opgeslagen:

  • het adres van uw internetprovider;
  • de browser die u gebruikt (zoals Internet Explorer of Firefox);
  • het tijdstip en de duur van uw bezoek;
  • welke pagina's u hebt bezocht.

Een cookie slaat geen persoonsgegevens op en kan niet worden gebruikt om u op websites van anderen te volgen.
Daarnaast worden cookies gebruikt om de voorleesfunctie Readspeaker te laten werken. Cookies worden opgeslagen zodra u deze functie gebruikt.
Om uw privacy te garanderen heeft de gemeente Woudenberg een aantal maatregelen genomen om uw privacy te beschermen.

Bezwaar tegen gebruik van cookies
Heeft u bezwaar tegen het gebruik van cookies? Via de instellingen van uw browser (internetprogramma) kunt u cookies uitschakelen. Als u geen cookies accepteert, kunt u bepaalde producten niet via onze website betalen.

Meer informatie over cookies en het uitschakelen hiervan vindt u op de website van de waarschuwingsdienst van het ministerie van Veiligheid en Justitie: https://www.ncsc.nl/

De gemeente Woudenberg maakt foto’s en video-opnames van wat er in onze gemeente speelt en wat wij als gemeente doen. Dit kunnen bijvoorbeeld foto’s en video-opnames zijn van evenementen en bijeenkomsten in ons dorp. Als u daarbij aanwezig bent, kan het zijn dat u herkenbaar in beeld bent.

Waarvoor gebruiken we foto's en videomateriaal?
Wij gebruiken de foto’s en de video-opnames die wij zelf maken alleen voor onze eigen communicatie. Bijvoorbeeld in een folder, persbericht , op onze website of via onze sociale media. 

Wanneer vragen wij om uw toestemming?
Als u als enige of slechts met een paar andere mensen vol in beeld bent, vragen wij u vooraf schriftelijk of mondeling om toestemming voor het gebruik van de foto of video-opname. U kunt aangeven of wij de foto of video-opname mogen gebruiken en op welke kanalen wij dit mogen plaatsen. Is dit het geval voor kinderen tot 16 jaar dan vragen wij de ouders/wettelijk vertegenwoordigers om toestemming. U bent niet verplicht om toestemming te geven en uw toestemming kunt u op ieder moment weer intrekken. 

Wanneer vragen wij niet om uw toestemming?
In sommige gevallen kunnen wij niet van iedereen persoonlijk toestemming vragen. U staat bijvoorbeeld met heel veel mensen op een foto of een video-opname. Ook kunt u als toevallige voorbijganger op een foto of video-opname staan. Wij maken van te voren duidelijk kenbaar dat er foto’s of video-opnames worden gemaakt. Dit gebeurt bijvoorbeeld door middel van een bordje op locatie of een schriftelijke aankondiging.

Wilt u niet op de foto of op een video-opname, geeft u dit dan aan. Dan houden wij hier rekening mee. Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij letten goed op bij welke onderwerpen wij dit soort foto’s en video-opnames gebruiken.

Niet eens met het gebruik van een foto of beeldopname
Heeft u toestemming gegeven voor het gebruiken van een foto waar u op staat, maar wilt u de toestemming intrekken? Of staat u op een van onze foto’s en wilt u dat wij deze foto verwijderen? Neem dan contact met ons op via communicatie@woudenberg.nl.