Statushouders

De gemeente Woudenberg is, al jaren lang, verantwoordelijk voor het huisvesten van statushouders. De Rijksoverheid bepaalt elk half jaar hoeveel statushouders in een gemeente worden geplaatst. De hoeveelheid statushouders per gemeente is gebaseerd op de hoeveelheid inwoners van een gemeente. Grotere gemeenten moeten meer statushouders woonruimte bieden dan kleinere gemeenten. Het COA verbindt de statushouders aan de gemeente.

De huisvesting van statushouders, ook wel vergunningshouders genoemd, organiseert de gemeente samen met woningcorporatie Omnia Wonen.

Gemiddeld duurt het minimaal een half jaar voordat statushouders een woning aangeboden krijgen, omdat er te weinig woningen beschikbaar zijn. Als de gemeente en Omnia Wonen een woning hebben gevonden, hebben vergunninghouders twee weken de tijd om te verhuizen.

Veelgestelde vragen

Wanneer een asielzoeker een verblijfsvergunning krijgt en hierdoor statushouder (vergunningshouder) wordt, dan heeft de gemeente een taakstelling om statushouders te huisvesten.

Ook de jongeren die naar een van de twee Nidos-locaties verhuizen, tellen als statushouders mee voor de taakstelling.