Toegankelijkheidspanel: iets voor jou?

De gemeente wil Woudenberg toegankelijker maken voor alle inwoners. Het nieuw op te richten toegankelijkheidspanel gaat adviseren hoe Woudenberg zo inclusief en toegankelijk mogelijk te maken is voor iedereen. Als dit onderwerp jou aan het hart gaat, dan zoekt de gemeente jou!

Iedereen doet mee
Wethouder Moniek van de Graaf licht graag het doel van het toegankelijkheidspanel toe: “Iedere inwoner verdient gelijke kansen en toegang tot de wereld om ons heen. Toegankelijkheid gaat over het wegnemen van hindernissen, zodat alle inwoners, ook met een beperking, volledig kunnen deelnemen aan het leven in Woudenberg. Laten we samenwerken aan een inclusieve samenleving waarin iedereen kan meedoen.”

Gevraagd en ongevraagd advies
Het toegankelijkheidspanel geeft gevraagd en ongevraagd haar mening of advies aan de gemeente over het toegankelijker maken van Woudenberg. Dit kan gaan over bijvoorbeeld kinderwagenvriendelijke stoepen, aanpassingen voor mensen die niet of minder goed kunnen zien, horen of lezen en andere ondervertegenwoordigde groepen.

Werkwijze toegankelijkheidspanel
Het panel komt enkele keren per jaar bij elkaar, de inschatting is nu gemiddeld 4 keer per jaar een bijeenkomst van 2 uur. Met de panelleden wordt gezamenlijk nagedacht over de gewenste werkwijze en structuur van het panel. Dit wordt vastgelegd in een werkproces. Ook evalueren we jaarlijks hoe het toegankelijkheidspanel werkt. Zo nodig passen we de werkwijze aan om het doel te behalen. 

Startbijeenkomst
Op dinsdagavond 28 november om 19.30u vindt in het gemeentehuis de startbijeenkomst plaats van het toegankelijkheidspanel.

Meedoen?
Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar: toegankelijkheidspanel@woudenberg.nl   Aanmelden kan tot maandag 27 november a.s.

Het panel komt een paar keer per jaar bij elkaar. Zij geeft op verzoek van de gemeente en op eigen initiatief  haar mening. En geeft advies over het toegankelijker maken van Woudenberg. Dit kan gaan over bijvoorbeeld kinderwagen vriendelijke stoepen of duidelijke lees- en luisterbare tekst op de website voor mensen die niet of minder goed kunnen zien, horen of lezen.   

Doel toegankelijkheidspanel
Iedere inwoner verdient gelijke kansen en toegang tot de wereld om ons heen. Toegankelijkheid gaat over het wegnemen van obstakels, zodat alle inwoners, ook met een beperking, volledig kunnen deelnemen aan het leven in Woudenberg. Laten we samenwerken aan een inclusieve samenleving waarin iedereen kan meedoen.

Werkwijze toegankelijkheidspanel
Met de panelleden wordt gezamenlijk nagedacht over de gewenste werkwijze en structuur van het panel. Wat vervolgens wordt vastgelegd in een werkproces. Net zoals evaluaties om te toetsen hoe het toegankelijkheidspanel werkt en aan  te passen waar nodig om het doel te behalen. 

Startbijeenkomst
Op dinsdagavond 28 november om 19.30u in het gemeentehuis vindt de startbijeenkomst plaats van het toegankelijkheidspanel.

Meedoen?
Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar: toegankelijkheidspanel@woudenberg.nl Aanmelden kan tot 10 november a.s.