Tweede Kamerverkiezingen 2023

U vindt hier de kandidatenlijst voor de verkiezing van de Tweede Kamer. In totaal doen 25 partijen mee aan de Tweede Kamerverkiezing. De kandidatenlijsten wordt ook huis-aan-huis bezorgd. U ontvangt de kandidatenlijsten uiterlijk vrijdag 17 november 2023.

Kandidatenlijst kieskring 8 Utrecht TK 2023 (pdf, 138 KB)

Als u voor deze verkiezing in een andere gemeente wilt stemmen dan waar u woont, kunt u een kiezerspas (pdf, 604 KB) aanvragen. Met deze kiezerspas kunt u dan binnen Nederland stemmen.

U kunt uitsluitend met deze kiezerspas stemmen. Bij vermissing kan er geen vervangende pas aangevraagd worden. Bij de stemming overhandigt u zowel uw kiezerspas als een identiteitsdocument aan het stembureau.

Schriftelijke aanvraag

Een kiezerspas schriftelijk aanvragen kunt u doen door te mailen naar verkiezingen@woudenberg.nl. Schriftelijk aanvragen van een kiezerspas kan vanaf het moment dat u uw stempas heeft ontvangen tot en met 17 november 2023.

Mondelinge aanvraag

Een mondelinge aanvraag voor een kiezerspas kan tot uiterlijk dinsdag 21 november 2023, 12.00 uur gedaan worden. U moet hiervoor persoonlijk langskomen op het gemeentehuis. U brengt uw stempas en een geldig legitimatiebewijs mee. Uw stempas wordt dan meteen omgezet in een kiezerspas.

Voor de Tweede Kamer verkiezingen plaatst de gemeente Woudenberg aanplakborden. U kunt hier zelf posters aanplakken. Drie weken voor de verkiezingen, uiterlijk 1 november 2023, worden de aanplakborden geplaatst. Vanaf die datum bent u van harte welkom om te komen aanplakken.

Locaties

  • Maarsbergseweg thv kruising Laanzicht/Laan van Lichtenberg
  • Rotonde N224 thv Voorstraat/Griftdijk
  • Rotonde Nico Bergsteinweg/Geeresteinselaan

Formaat
Het maximaal formaat voor posters is A3. In verband met de vele partijen die meedoen, vragen we u hier rekening mee te houden. Het vriendelijke verzoek om niet over elkaar heen te plakken en niet meer dan één poster per partij.

Om de poster op de juiste manier te kunnen plakken is het handig als u een trapje of iets dergelijks meeneemt, zodat u er altijd goed bij kunt. De posters kunnen geplakt worden met behanglijm.

Wanneer er sprake is van vandalisme worden de spreekkoren/leuzen verwijderd door de gemeente. Hierover wordt geen melding gemaakt.

Een stembureau bestaat uit minstens drie leden, van wie er één voorzitter is. In aanvulling hierop kunnen plaatsvervangende leden worden benoemd, bijvoorbeeld om te tellen. Hiervoor geldt geen (maximum) aantal. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente benoemt de leden.

Stembureauleden (pdf, 66 KB)
Besluit Centrale Stemopneming (pdf, 75 KB)

Burgemeester en wethouders van Woudenberg;

BESLUIT:

Het tellen van de stemmen voor de Tweede Kamerverkiezing op 23 november 2023 is gewijzigd van de locatie Brandweerkazerne naar Cultureel Centrum De Camp. De telling is openbaar en de aanvangstijd is 09.00 uur.

Woudenberg, 21-11-2023

De Burgemeester                                                       De secretaris

M. Jansen – van Harten                                             D. Ruseler