Uitbreiding Wartburgschool

Woudenberg krijgt door woningbouwontwikkelingen meer inwoners en dat brengt ook meer schoolgaande kinderen met zich mee. Uit de leerlingenprognoses uit 2018 en 2020 blijkt dat de Wartburgschool hard groeit. Deze groei kan de school niet aan met het huidig aantal leslokalen en daarom is uitbreiding noodzakelijk. Voor deze uitbreiding is er een voorlopig ontwerp gemaakt. De groei is ook aanleiding om de parkeersituatie rond het complex op een aantal aspecten aan te passen. Zo wordt de huidige parkeerplaats uitgebreid en komt er een grote fietsenstalling voor de leerlingen aan de oostzijde van de school. 

Binnen de bouwkundige en financiële mogelijkheden en gelet op de verkeerveiligheid hebben we gezocht naar de maximaal haalbare mogelijkheden en die presenteren we u in het voorlopig ontwerp onderaan deze pagina. Op detailniveau kunt u nog opmerkingen meegeven. Tijdens en na de digitale informatieavond was er gelegenheid om vragen te stellen. Deze vragen wordt op dit moment verzameld en worden op deze pagina beschikbaar gesteld.

Heeft u vragen? Neem contact op met Geert-Jan van der Schans via het telefoonnummer 14033.

De gestelde vragen

Hier is zeker over nagedacht, maar er is geen meerderheid onder de ouders en de leerkrachten om een continurooster in te voeren. Meer dan de helft van de kinderen blijft over op school tijdens de pauze, maar dat neemt niet weg dat er wel op meerdere momenten op een dag pieken in verkeer zijn.

Voornamelijk de druk van een continurooster op de collega’s om in één keer door te gaan zonder pauze speelt een grote rol. Dit geldt ook voor de leerlingen.

In de nieuwsbrief wordt door de Wartburgschool aandacht besteed aan het halen en brengen van de leerlingen. Ouders worden opgeroepen om zoveel als mogelijk op de fiets of lopend te komen. En wanneer zij met de auto komen zoveel als mogelijk niet te parkeren aan de Lindelaan, maar de hoofdingang te gebruiken en de parkeerplaats. Dit blijft voor de Wartburgschool een groot punt van aandacht. 

Met meer leerlingen komt er ook meer verkeer. We hebben gekeken naar een goede stedenbouwkundige en verkeerskundige oplossing. De oplossing hiervoor hebben we in breder verband bekeken, dus de driehoek het project Nijverheidsweg, de bouw van de kerk en de opbouw van de Wartburgschool. Het is duidelijk dat er iets met de parkeerplaatsen moet gebeuren ten zuiden van de school. We zijn druk met de nieuwe inrichting van de parkeervoorziening om deze efficiënter in te richten met meer parkeerplekken. Het fietsparkeren voor de leerlingen gebeurt ook op de bestaande parkeerplaats en deze wordt verplaatst. Er komt een grote fietsenstalling tussen de school en de kerk. Dit biedt de kans om de piek op Laan 1940-1945 af te laten nemen en is er meer ruimte voor groen en parkeren. Laan 1940-1945 wordt waarschijnlijk eenrichtingsverkeer vanaf de Stationsweg West, waardoor de kans aannemelijk is dat er een andere verkeersstroom op gang komt.

Nee, op dit moment is hier niets over bekend. De verkeersdrukte is gemeten en daarin is gekeken naar de capaciteit die de wegen aan kunnen en wat er nu aan verkeer door de straat komt en dat blijft onder de norm. Voor het project ‘uitbreiding Wartburgschool’ wordt echt de piek aangepakt om de parkeerdruk rondom de Wartburgschool te verlagen.

De ingang naast het fietspad langs de Lindelaan is inderdaad een tijdelijke en deze wordt verplaatst in de toekomstige situatie.   

De ingang zit aan de parkeerplaatszijde en dit is ook de ingang voor de fietsers. Dit betekent dat de ingang aan parkeerplaatszijde wordt gebruikt en niet aan de Lindelaan.

Wij kunnen niet stellen dat de ouders daar niet meer parkeren. Aannemelijk is wel dat door de aangepaste situatie de verkeerstroom verandert.

Zoals uit de andere antwoorden te lezen is, is er gekeken naar een bredere aanpak van het parkeerprobleem. Hierbij is rekening gehouden met de verschillende projecten in de buurt. Er worden meer parkeerplaatsen gemaakt op de parkeerplaats Laan 1940-1945 en het fietsparkeren wordt verplaatst.