Verduurzaam je bedrijf

We werken samen aan een energieneutrale provincie in 2040. Bedrijven spelen een belangrijke rol bij energiebesparing en het opwekken van duurzame energie. Daarom biedt de provincie Utrecht vanuit haar programma Energietransitie ondersteuning aan voor het verduurzamen van bedrijven. Ook bedrijven uit Woudenberg kunnen aanspraak maken op hulp van de provincie.

De provincie Utrecht biedt de volgende mogelijkheden voor ondersteuning aan bedrijven:

- 150 gratis quickscans voor bedrijven met een dak groter dan 100 m2.
Bedrijven krijgen zo snel inzicht in de technische en financiële potentie van het dak en kunnen op basis van die informatie besluiten of ze stappen gaan zetten om zonnepanelen op het dak te plaatsen. Deze quickscans kunnen per direct worden aangevraagd via: www.energiewerkplaatsutrecht.nl/bedrijfsdaken.

- Subsidie voor collectieve verduurzaming.
Ondernemers op bedrijventerreinen of andere collectieven van bedrijven kunnen bij de provincie per 1 oktober een subsidie aanvragen voor een collectief verduurzamingsproces. Van deze subsidie kunnen zij bijvoorbeeld een organisatie inhuren die dit collectief van bedrijven ondersteunt op het gebied van advies en ondersteuning. De subsidie dekt de kosten voor 50% tot een maximum bedrag van €50.000. Collectief verduurzamen heeft verschillende voordelen voor bedrijven. Zo kunnen zij gezamenlijk onderzoek laten doen naar de verschillende maatregelen, en kunnen ze bijvoorbeeld voordelen behalen door collectieve inkoop en uitvoering.

- Overige maatregelen.
Op www.energiewerkplaatsutrecht.nl/bedrijfsdaken staan nog enkele andere maatregelen waar bedrijven gebruik van kunnen maken. Denk hierbij aan het beschikbaar stellen van het dak aan een energiecoöperatie en gebruikmaken van de kennis van het Energiefonds Utrecht om de investering rond te krijgen.