Bezwaar belasting

  • U heeft een belastingaanslag ontvangen en u bent het niet eens met de aanslag of WOZ-waarde? Ga hiervoor naar belastingbalie.veenendaal.
  • Dit moet binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag.
  • U maakt bezwaar via belastingbalie.veenendaal. 
  • Houd uw burgerservicenummer (BSN) en aanslagnummer bij de hand.

  • Degene die bezwaar heeft tegen een aan hem of haar opgelegde aanslag of naheffingsaanslag; 
  • Erfgenamen; 
  • Een medebelanghebbende, bijvoorbeeld een medebewoner of mede-eigenaar, die niet op het aanslagbiljet vermeld staat; 
  • Een gemachtigde. Degene die de belasting moet betalen (de belastingplichtige) kan iemand machtigen om namens hem een bezwaarschrift in te dienen. Stuur de recente machtiging mee met het bezwaarschrift.

U bent niet verplicht om bewijsstukken mee te sturen, maar het vergemakkelijkt het verwerken van uw bezwaar. Bewijsstukken zijn bijvoorbeeld:

  • Uw huurovereenkomst;
  • Een taxatierapport van uw woning of pand.

Wij hebben tot 31 december van het betreffende jaar de tijd om uitspraak te doen op het bezwaar tegen de WOZ-waarde dan wel de aanslag gemeentelijke heffingen.

Dan kunt u binnen zes weken na dagtekening in beroep gaan bij de rechtbank. U betaalt kosten voor het behandelen van uw zaak door de rechter. Op de website van de Rijksoverheidvindt u meer informatie over hoe u in beroep gaat.