Bezwaar belasting

  • U heeft een belastingaanslag ontvangen en u bent het niet eens met de aanslag of WOZ-waarde? Laat het ons weten door een e-mail te sturen naar belastingen@woudenberg.nl 
  • Als u na onze uitleg het nog niet eens bent met de aanslag, kunt u bezwaar maken.
  • Dit moet binnen 6 weken na verzenddatum van de aanslag.
  • U maakt bezwaar via het digitale belastingloket.
  • Houd uw burgerservicenummer (BSN) en aanslagnummer bij de hand.