Reclame maken in de openbare ruimte

  • Als u een bord, letters of vlaggen wilt plaatsen om reclame te maken, heeft u daar meestal een vergunning voor nodig. 
  • Via het online Omgevingsloketkunt u checken of u een vergunning nodig heeft en krijgt u een overzicht van wat u moet aanleveren voor het aanvragen  van een vergunning.
  • U krijgt binnen acht weken een brief waarin staat of u de vergunning krijgt.
  • Het aanvragen van een vergunning voor het maken van reclame in de openbare ruimte kost €56,30.