Rioolheffing

  • Als u gebruiker of eigenaar bent van een pand dat direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering, dan betaalt u rioolheffing.
  • De eigenaar van een pand betaalt de eigenarenheffing (RIOE).
  • De gebruiker van een pand betaalt de gebruikersheffing (RIOG).
  • De opbrengst van de rioolheffing gebruiken we voor de aanleg en onderhoud van de rioleringen, voor de inzameling, transport en zuivering van afvalwater en het beheer van regenwater en grondwater
  • De rioolheffing staat op de gecombineerde belastingaanslag.

Tarieven rioolheffing

Scroll de tabel om meer te zien
Rioolheffing eigenaar pand € 149,76 per jaar
Rioolheffing gebruiker pand € 74,85 per jaar