Verkoop goederen of diensten aan huis en op straat

Onder venten verstaan we het te koop aanbieden, verkopen of afleveren van producten vanuit een klein rijdend voertuig. In dit voertuig mag u niet bakken of braden. Bij venten is het van belang dat de venter of zijn voertuig in beweging is, tenzij hij/zij de klanten bedient. De venter biedt zijn waren voortdurend aan vanaf een andere plaats. Stilstaan mag alleen om de klanten te helpen, maar niet om op klanten te wachten. Voor venten heeft u geen vergunning nodig.

U mag niet venten:

  • als daardoor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in gevaar komt;
  • op zon- en feestdagen;
  • op maandag tot en met zaterdag tussen 21.00 uur en 9.00 uur.