Verkiezing Europees Parlement 6 juni 2024

Uitslag verkiezingen Europees Parlement

De uitslagen voor Gemeente Woudenberg zijn bekend! De gemeente Woudenberg bedankt iedereen die heeft gestemd en heeft meegeholpen om het stemmen mogelijk te maken.

In de gemeente Woudenberg zijn 10.868 inwoners opgeroepen te gaan stemmen voor de Europees Parlementsverkiezing. Hiervan zijn 6.525 mensen gaan stemmen. De opkomst voor de Europees Parlementsverkiezing in de gemeente Woudenberg is 60,05%. 

Ziet u een fout in de uitslag van een stembureau of in de uitslag van de hele gemeente? Meld dit dan voor maandag 17 juni 11.00 uur.

Uitslag per partij in Woudenberg

SGP 1968
PVV 866
CDA 654
GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) 616
VVD 593
ChristenUnie 398
BBB 349
D66 274
NSC 183
Partij voor de Dieren 159
Forum voor Democratie 144
Volt Nederland 141
SP 62
JA21 39
50PLUS 31
Belang Van Nederland (BVNL) 19
Piratenpartij - De Groenen 9
Meer Directe Democratie 7
NL PLAN EU 3
vandeRegio 1

Een stembureau bestaat uit minstens drie leden, van wie er één voorzitter is. In aanvulling hierop kunnen plaatsvervangende leden worden benoemd, bijvoorbeeld om te tellen. Hiervoor geldt geen (maximum) aantal. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente benoemt de leden.

Als u voor deze verkiezing in een andere gemeente wilt stemmen dan waar u woont, kunt u een kiezerspas (pdf, 604 KB) aanvragen. Met deze kiezerspas kunt u dan binnen Nederland stemmen.

U kunt uitsluitend met deze kiezerspas stemmen. Bij vermissing kan er geen vervangende pas aangevraagd worden. Bij de stemming overhandigt u zowel uw kiezerspas als een identiteitsdocument aan het stembureau.

Schriftelijke aanvraag
Een kiezerspas schriftelijk aanvragen kunt u doen door te mailen naar verkiezingen@woudenberg.nl. Schriftelijk aanvragen van een kiezerspas kan vanaf het moment dat u uw stempas heeft ontvangen tot en met 3 juni 2024.

Mondelinge aanvraag
Een mondelinge aanvraag voor een kiezerspas kan tot uiterlijk 5 juni 2024, 12.00 uur gedaan worden. U moet hiervoor persoonlijk langskomen op het gemeentehuis. U brengt uw stempas en een geldig legitimatiebewijs mee. Uw stempas wordt dan meteen omgezet in een kiezerspas.

Heb je geen stempas ontvangen of ben je de stempas kwijt? Je kan een vervangende stempas aanvragen bij de gemeente. Dit kan schriftelijk via een formulier op de website van de Rijksoverheid of aan de balie in het gemeentehuis. Maak daarvoor een afspraak.

 • schriftelijk: het schriftelijke verzoek moet uiterlijk maandag 3 juni door ons zijn ontvangen, je kan dit per mail versturen naar verkiezingen@woudenberg.nl met als onderwerp: 'Stempas'
  • Je moet bij je aanvraag ook een kopie van je identiteitsbewijs meesturen
 • Mondeling (via afspraak): aan de balie van het gemeentehuis kan je tot woensdag 5 juni 12.00 uur terecht. Daarna is het niet meer mogelijk om een vervangende stempas aan te vragen. Maak hiervoor een afspraak en neem je identiteitsbewijs mee

U kunt ook een andere kiezer machtigen om voor u te stemmen via een machtigingsformulier. Dit heet een schriftelijke volmacht. Met een schriftelijke volmacht kunt u iemand uit dezelfde gemeente of een andere gemeente machtigen om voor u te stemmen. Een schriftelijke volmacht kunt u bijvoorbeeld gebruiken als:

 • u op de dag dat u kan stemmen niet in de gemeente bent. Bijvoorbeeld omdat u op vakantie bent of omdat u vanwege uw werk in het buitenland zit;
 • u geen kopie van uw identiteitsbewijs mee kan geven. Bijvoorbeeld omdat uw identiteitsbewijs langer dan 5 jaar verlopen is en u niet meer op tijd een nieuw identiteitsbewijs kan aanvragen.

De persoon die voor u stemt (de gemachtigde) moet:

 • kiesgerechtigd zijn;
 • uw stem tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen.

Iemand machtigen met een machtigingsformulier werkt zo:

 • U en de persoon die voor u gaat stemmen (de gemachtigde) vullen het formulier in. Laat eerst degene die u wilt machtigen het formulier invullen voordat u dat zelf doet. Zo weet u zeker dat u de juiste persoon machtigt.
 • U kan het formulier tot uiterlijk 3 juni 2024 inleveren bij de gemeente.
 • De gemachtigde ontvangt een volmachtbewijs waarmee hij/zij voor u kan stemmen. Als de gemeente het volmachtbewijs heeft goedgekeurd, kan het volmachtbewijs niet meer worden ingetrokk en.
 • De gemachtigde neemt het schriftelijke volmachtbewijs mee naar het stembureau. U hoeft geen kopie van uw identiteitsbewijs mee te geven.

Iemand machtigen via de stempas kunt u bijvoorbeeld doen als u ziek bent op de dag dat u wilt stemmen.

U mag zelf kiezen wie u machtigt.
De persoon die voor u stemt (de gemachtigde) moet:

 • kiesgerechtigd zijn;
 • in dezelfde gemeente als u wonen. Als de persoon die voor u stemt (de gemachtigde) niet in uw gemeente woont dan kunt u een machtigingsformulier invullen (zie onder ‘schriftelijke volmacht’);
 • uw stem tegelijk met zijn/haar eigen stem uitbrengen.

Iemand machtigen via uw stempas werkt zo:

 • U vult de achterkant van uw stempas in. Doe dit samen met degene die u wilt machtigen, dan weet u zeker dat u de juiste persoon machtigt;
 • Geef de gemachtigde uw stempas en een kopie van uw identiteitsbewijs mee. Dit mag ook een goed leesbare foto van uw identiteitsbewijs op een mobiele telefoon of tablet zijn. 
 • De gemachtigde laat (de kopie van) uw identiteitsbewijs zien op het stembureau. De gemachtigde moet ook zijn/haar eigen identiteitsbewijs laten zien. 

Een gemachtigde kan per verkiezing voor maximaal 2 andere personen stemmen.

Je bepaalt zelf of je stemt in het EU-land waar je woont of waarvan je de EU- nationaliteit hebt. Wil je in Nederland stemmen? Stuur dan uiterlijk 23 april een ingevuld formulier naar de gemeente.

Per e-mail of post doorsturen

Vul het formulier Y 32 (pdf, 554 kb) in en stuur het op naar de gemeente. Doe dat uiterlijk op 23 april 2024. Opsturen kan via een e-mail naar verkiezingen@woudenberg.nl of per post naar:

Gemeente Woudenberg
Team Verkiezingen, afdeling Burgerzaken
Postbus 16
3930 EA Woudenberg

Voor de verkiezingen van het Europese Parlement plaatst de gemeente Woudenberg aanplakborden. U kunt hier zelf posters aanplakken. Drie weken voor de verkiezingen, uiterlijk 16 mei 2024, worden de aanplakborden geplaatst. Vanaf die datum bent u van harte welkom om te komen aanplakken.

Locaties

 • Maarsbergseweg thv kruising Laanzicht/Laan van Lichtenberg
 • Rotonde N224 thv Voorstraat/Griftdijk
 • Rotonde Nico Bergsteinweg/Geeresteinselaan

Formaat
Het maximaal formaat voor posters is A3. In verband met de vele partijen die meedoen, vragen we u hier rekening mee te houden. Het vriendelijke verzoek om niet over elkaar heen te plakken en niet meer dan één poster per partij.

Om de poster op de juiste manier te kunnen plakken is het handig als u een trapje of iets dergelijks meeneemt, zodat u er altijd goed bij kunt. De posters kunnen geplakt worden met behanglijm.

Wanneer er sprake is van vandalisme worden de spreekkoren/leuzen verwijderd door de gemeente. Hierover wordt geen melding gemaakt.

U kunt hieronder de kandidatenlijst vooraf inzien op groot formaat. 

Bekijk hier de kandidatenlijst in groot lettertype. (pdf, 203 KB)