Woonvisie Woudenberg

Iedereen heeft behoefte aan een veilige plek, een thuis waar je leeft, samenkomt en tot rust kunt komen. Veel aspecten in het leven vinden plaats in en om de woning. Een veilige en prettige omgeving is een basisbehoefte voor ons als mens.

De huidige tijd, waarin maatschappelijke ontwikkelingen elkaar snel opvolgen, vraagt om een woonvisie waarin de focus, naast kwantiteit, ligt op kwaliteit. Hieronder kunt u de woonvisie 2019+ downloaden. Een visie met ambitie. Met deze woonvisie willen wij graag stimuleren, uitnodigen, verleiden en bieden wij kansen. Een duurzaam en toekomstbestendig Woudenberg voor iedereen, dat is ons uitgangspunt. Wij willen dat het zowel voor jong als voor oud goed wonen is in Woudenberg.

De woonkwaliteit, zowel als het gaat over koop- als ook over huurwoningen, in Woudenberg staat er bovengemiddeld goed voor. Deze hoge kwaliteit willen wij vasthouden. Als gemeente hebben wij een sterke lokale binding en een goede positie in de regio. We zijn niet alleen een aantrekkelijke gemeente voor onze inwoners, maar ook voor mensen van buiten de gemeentegrenzen.

Deze Woonvisie is een uitnodiging aan partijen om met ons aan de slag te gaan om het wonen in Woudenberg prettig en aansluitend aan de behoefte te laten zijn. De gemeente heeft hierin een open en faciliterende houding en biedt ruimte voor experimenten en initiatieven.

De implementatie van deze woonvisie geven wij vorm door het maken van prestatieafspraken met Vallei Wonen en de huurdersbelangenvereniging Woudenberg (HBVW). Daarnaast nodigen wij marktpartijen uit om hun actuele kennis en kunde over de Woudenbergse woningmarkt met ons te delen en hierover met ons in gesprek te gaan. Daarbij vragen wij van hen om te bouwen voor de Woudenbergse behoefte.

In samenwerking met alle partijen willen wij de woonkwaliteit in Woudenberg hoog houden. Voor u als inwoner van onze prachtige gemeente om uw woon carrière op de juiste manier vorm te geven zodat u plezierig in Woudenberg kunt wonen en leven, maar zeker ook voor u als marktpartij. Met u kijken wij graag hoe uw ambities een bijdrage kunnen leveren aan wonen in Woudenberg. Want goed wonen = samen doen!

Woonvisie 2019 (pdf, 2 MB)