Woonvisie Woudenberg

Iedereen heeft behoefte aan een veilige plek, een thuis waar je leeft, samenkomt en tot rust kunt komen. Veel aspecten in het leven vinden plaats in en om de woning. Een veilige en prettige omgeving is een basisbehoefte voor ons als mens.

Bekijk hier de woonvisie.  (pdf, 6 MB)

Wat is de Woonvisie?

Maar wat is de Woonvisie eigenlijk?
Het is onze wegwijzer voor de komende jaren, boordevol doelen en concrete stappen om onze woonomgeving te verbeteren. Denk aan het bouwen van nieuwe woningen, de betaalbaarheid van woningen, het versterken van de leefbaarheid in onze buurten en het stimuleren van het verduurzamen van bestaande woningen.

De gemeente is nieuwsgierig naar uw kijk hierop!
Uw input op deze Woonvisie is van onschatbare waarde. Want uw kennis helpt ons beslissingen te nemen die aansluiten bij de wensen en behoeften van heel Woudenberg.

Waar en wanneer kunt u de Woonvisie inzien?
U kunt vanaf 11 oktober op de woonvisie reageren. Dit kunt u op twee manieren doen, schriftelijk of digitaal.

Digitaal: Vanaf 11 oktober is de Woonvisie terug te vinden op deze pagina.
U kunt uw reactie t/m uiterlijk 1 november met ons delen door een mail te sturen naar info@woudenberg.nl.

Schriftelijk: Vanaf 11 oktober kunt u een kopie van de Woonvisie ophalen bij de balie van het gemeentehuis. Deze kopie kunt u vervolgens gezamenlijk met uw schriftelijke reactie t/m uiterlijk 1 november weer inleveren bij de balie.