Zienswijze indienen

  • Als de gemeente een ontwerpbestemmingsplan opstelt en in procedure brengt, kunt u reageren op dit plan binnen 6 weken na publicatie op overheid.nl en in De Woudenberger. Dit kan door uw zienswijze in te dienen. In deze zienswijze geeft u uw mening over het plan.
  • De zienswijze kunt u alleen schriftelijk indienen. U stuurt deze naar de gemeente.
  • Wilt u meer informatie? Dan kunt u telefonisch contact opnemen via 14033 en vragen naar de behandelend ambtenaar.
Direct contact opnemen