Duurzame energie uit zon en wind

De ontwikkeling van duurzame energieopwekking door middel van zon en wind verloopt nog niet zoals gepland in de regio Amersfoort. Hoewel er in veel gemeenten hard wordt gewerkt en er op bepaalde locaties goede vooruitgang is geboekt, is er meer nodig om de doelstellingen voor 2030 te behalen. Daarnaast heeft de provincie Utrecht begin dit jaar locaties genoemd welke geschikt zijn voor windturbines en waar zij indien nodig op in willen gaan zetten. 

We werken als gemeente in een regionaal samenwerkingsverband. Op woensdag 17 april, tijdens een regionale informatie bijeenkomst voor gemeenteraden, is er gepresenteerd op welke manier de gemeenten gezamenlijk de regie willen houden op de inzet van zon en wind. En op welke manier de regio invulling wil geven aan het windonderzoek van de provincie. Voor Woudenberg houdt in dat er ingezet gaat worden op zon op land op 10 hectare. 

Wat staat er nu te gebeuren? Het voorstel wordt voorgelegd aan de gemeenteraden van de verschillende gemeenten uit de regio. De uitkomst van de raden bepaalt of het bod aan de provincie wordt voorgelegd.

Meer informatie en een video van de regionale informatiebijeenkomst voor raadsleden van woensdag 17 april